• Temperatura -0oC
  • Ciśnienie 1008.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Burmistrz Miasta Żary ogłasza
nabór dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
 
Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia kompletnej i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w placówce żłobka od 3 kwietnia 2018 r.).
Karty wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty potwierdzające zatrudnienie, samotne wychowywanie dziecka, i inne sytuacje zaznaczone w Karcie zgłoszenia) należy złożyć  u dyrektora żłobka w terminie od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.
 
Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.
 
Do żłobka będą przyjmowane dzieci:
  • w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia,
  • zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie miasta Żary (weryfikacja zamieszkania będzie prowadzona m.in. w oparciu o zameldowanie, umowy najmu lokalu, podatki i daniny publiczne płacone na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim),
 
Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są do aktualizacji danych i potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2018 r.
Aktualizację danych i potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji” należy złożyć u opiekuna grupy, do której dziecko uczęszcza  w terminie od 3 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r.
 
Na podstawie złożonych kart i deklaracji komisje kwalifikacyjne powołane przez dyrektorów placówek sporządzą listy dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2018 r. oraz listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.
Obie listy w terminie do 19 maja b.r. zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń właściwego żłobka.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.