• Temperatura 20oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Burmistrz Miasta Żary informuje

Burmistrz Miasta Żary informuje, iż od 01.08.2017 r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 +)  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500 +)  należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Żarach ul. Rynek 1-5 (wejście B).
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane w budynku przy ul. Rynek 17 II piętro pok.17-18.
Wnioski o ustalenie w/w świadczeń są dostępne na stronie internetowej: www.bip.zary.pl (zakładka: co i jak załatwić?), a od 01.08.2017 r. będą wydawane w Wydziale Spraw Społecznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.