• Temperatura -0oC
  • Ciśnienie 1001.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia

„Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa...

Projekt „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
 
Projekt „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” realizowany we współpracy z miastem partnerskim Weisswasser w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 od 1 października 2016 roku do 30 września 2018r.
Realizacja projektu przyczyni się do promowania zasobów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych Zielonego Lasu, Łuku mużakowa oraz moreny polodowcowej.
W ramach projektu powstaną przystanki turystyczne przy drogach wjazdowych do Żar i Weisswasser. W Żarach przystanki zlokalizowane zostaną przy ulicach: Piastowskiej, Zielonogórskiej, Żagańskiej, Serbskiej i Zgorzeleckiej.
Będą to miejsca w których kierowcy wjeżdżający do miasta otrzymają możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną obu miast, a także z walorami Zielonego Lasu i całego Łuku Mużakowa. Przystanki posłużą także jako miejsca do odpoczynku, zostaną wyposażone w stojak rowerowy, stół, ławki i kosz, a także tablice z dwujęzycznymi informacjami o obu miastach.
Ponadto w Żarach powstanie przystanek turystyczny z miejscem do odpoczynku zlokalizowany w sąsiedztwie Zielonego Lasu, znajdą się tam stojaki rowerowe, ławki, stoły, wiata ogniskowa, parking zostanie przystosowany zarówno dla samochodów osobowych, jak i autokarów, co umożliwi obsługę zorganizowanych wycieczek.
Ważnym elementem projektu będzie utworzenie punktu informacji turystycznej w Żarach oraz wyposażenie punktów IT w Żarach i Weisswasser. Wynagrodzenie pracowników punków informacji turystycznej w trakcie realizacji projektu zostanie sfinansowane ze środków UE.
W toku realizacji projektu podjęty zostanie także szereg drobnych zadań, m.in.: oznakowanie szlaków turystycznych w obu miastach, montaż tablic z informacją turystyczną na dworcu kolejowym w Żarach, zorganizowana zostanie konferencja popularyzująca wiedzę o budowie geologicznej moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz Łuku Mużakowa. Opracowane i wydane zostaną dwujęzycznej foldery, mapy, publikacje oraz strona internetowa promująca walory Zielonego Lasu, Łuku Mużakowa oraz moreny polodowcowej.
 
Całkowita wartość projektu: 529.688,10 Euro
Dofinansowanie: 450.234,88 Euro

4Galeria zdjęć: Przystanek turystyczny przy Zielonym Lesie

W ramach projektu „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” realizowane są kolejne działania. Zakończone zostały prace budowlane związane z budową przystanku turystycznego przy Zielonym Lesie w Żarach.
Rozpoczęły się prace  związane z budową przystanków turystycznych przy drogach wjazdowych do miasta: Żagańskiej, Zielonogórskiej i Serbskiej. Obecnie wykonywane są wykopy,  przygotowywane jest  podłoże oraz wykonywane są prace brukarskie.
Zamówione zostały meble i gablota wystawiennicza  na wyposażenie informacji turystycznej w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przystanek turystyczny przy Zielonym Lesie – zakończone prace budowlane

4Galeria zdjęć: Przystanki turystyczne przy ulicach wjazdowych do miasta w budowie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.