• Temperatura 1oC
  • Ciśnienie 996.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc.

      BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”
 
Termin składania ofert: do 18.09.2019 r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Opiniowanie oferty pn. „IX etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Żarach”

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
II konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 6 września 2019r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
 
ogłasza
 
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
 
p.n. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 16 sierpnia 2019r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
 

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
Termin składania ofert: do 26 lipca 2019r.
 

Opiniowanie oferty p.n. "Nie tylko leki leczą"

Telefon Zaufania

Kampania edukacyjno-interwencyjna „Przywróć dziecku radość”

Opiniowanie oferty pn.: „Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych”.

Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz programów i działań profilaktycznych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych w okresie wakacji w roku 2019”

1 2 3 4 5 6 ... 14

Narzędzia i usługi