• Temperatura 5oC
  • Ciśnienie 1003.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Żary - Kunice

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2018 pt. 1.prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2.prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 3.przeprowadzenie programów profilaktyki uzależnień w Domu Samotnej Matki. 4. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2018 pt. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w roku 2018 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Konsultacja w sprawie projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 pt. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w roku 2018 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Konsultacja w sprawie projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 pt.1. prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 3. prowadzenie programów profilaktyki uzależnień w Domu Samotnej Matki 4. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dofinansowanie sportu na 2018 rok

Burmistrz Miasta Żary  informuje, że 30 listopada 2017 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2018 roku.
 
 
Szczegółowe informacje...
1 ... 3 4 5 6 7 ... 10

Narzędzia i usługi