• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI

Podsumowanie roku 2022 Żarski Dom Kultury

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach - Rok 2022

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Rok 2022

Podsumowanie 2022 roku. Kolejna prezentacja przygotowana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Inwestycje i remonty 2022

Podsumowanie 2022 roku. Kolejna prezentacja to Inwestycje i remonty.

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach - Rok 2022

Podsumowanie roku 2022- Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach

Działania Urzędu Miejskiego w Żarach na rzecz poprawy zdrowia oraz pomocy rodzinie w roku 2022.

Działania MOPS w Żarach w roku 2022

Podsumowanie 2022 roku. Kolejna prezentacja przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe w roku 2022

Podsumowanie 2022 roku. Kolejna prezentacja przygotowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych.

Działania Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony środowiska za rok 2022

1 2 3 4 5 6

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.