• Temperatura 4oC
  • Ciśnienie 1004.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Informacje

Kontynuacja dotacji celowych dla ROD – 2 edycja

Prezentacje omawiane podczas XI sesji Rady Miejskiej w Żarach poświęconej ochronie środowiska w mieście

Ekspertyza stanu jakości powietrza w mieście Żary w latach 2013-2017

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotacje celowe dla ROD

Uprzejmie informujemy, że Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Gminy Żary o statusie miejskim mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi ROD.
O trybie przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji stanowi uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XLVII/94/18 z dnia 2 września 2018r. oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary znak WA.0050.51.2019 z dnia 15 lutego 2019r. określające wysokość środków finansowych przewidzianych na to przedsięwzięcie.
Formularz wniosku o przyznanie dotacji celowej jest dostępny w pokoju 308 (3 piętro UM Żary), biurze podawczym oraz w załączniku zamieszczonym poniżej (Uchwała + formularz wniosku). 
Wypełnione wnioski można składać za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach w terminie od 1 do 30 kwietnia każdego roku.

Załączniki

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza

ROZBUDOWA SIECI MONITORINGU POWIETRZA W ŻARACH

   W 2018 roku Gmina Żary o statusie miejskim zakupiła urządzenie do rozbudowy stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej przy ul. Szymanowskiego w Żarach.  Nowe stanowisko pomiarowe przy funkcjonującej już stacji pomiarowej dokonuje automatycznego pomiaru stężeń godzinowych pyłu zawieszonego PM 2,5.
   Wszystkie wyniki pomiarów automatyczne oraz manualne dostępne są na bieżąco
na stronie internetowej: www.zary.pl w zakładce „Ochrona powietrza i zieleń miejska – System monitoringu jakości powietrza” lub bezpośrednio na stronie http://www.zgora.pios.gov.pl w zakładce „System monitoringu jakości powietrza”.
 
 

Informacja

Aplikacja na Smartfona KIEDY WYWÓZ

Harmonogram wywozu odpadów teraz także w telefonie

Od początku października br harmonogram wywozu odpadów w Żarach dostępny jest także za pośrednictwem aplikacji na smartfony Kiedy Wywóz. Aplikacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych, przedstawionych w przejrzysty i czytelny sposób.
czytaj dalej

Uchwała Antysmogowa

1 2

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.