Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

SPALANIE SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH ZABRONIONE PRAWEM

Od kilku dni do tutejszej  Straży Miejskiej codziennie wpływają zgłoszenia o wypalaniu szczątków roślinnych. Sprzyjająca aura jest dobrym czasem na jesienne porządki. Na ogrodach, posesjach i terenach zielonych mieszkańcy wygrabiają zeschłe rośliny, opadłe liście z drzew, przycinają gałęzie i krzewy. Są to odpady organiczne biodegradowalne, które w miarę możliwości mogą być kompostowane. Jednak sądząc po ilości interwencji niektórzy mieszkańcy podtrzymują uciążliwą „tradycję” spalania szczątków roślinnych. Przypominamy po raz kolejny,  że w Żarach  od 1 lipca 2013 r.  prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, i w związku z tym obowiązuje zakaz  ich spalania. W przypadku braku możliwości kompostowania, pozostałości roślinne winny być wrzucane do specjalnie oznakowanego pojemnika na odpady zielone i bioodpady lub pakowane do worków. Odbiór odpadów przez jednostkę wywozową odbywa się zgodnie z harmonogramem odbiorów.  Spalanie jest zagrożone karą grzywny do 5.000 zl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.