• Temperatura 17oC
  • Ciśnienie 991.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

DZIEŃ STRAŻNIKA MIEJSKIEGO Z AWANSEM SŁUŻBOWYM

      Dzień 29 sierpnia jest  Ustawowym Dniem Strażnika Miejskiego.  Z tej okazji Burmistrz Miasta Pani Danuta Madej wraz z zastępcami i sekretarz złożyła życzenia naszym strażnikom i awansowała na wyższy stopień służbowy starszy specjalista - Wojciecha Lemańskiego, młodszy strażnik - Kamilę Basińską i Joannę Kaczmarczyk.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI

   Żarscy Strażnicy Miejscy przy udziale przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie, tradycyjnie przed wakacjami w miejscowych szkołach podstawowych przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.  Aby uniknąć  groźnych  sytuacji,  przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.  Wakacje  w mieście, na wsi, w lesie, nad wodą, w górach lub w innym kraju będą mile wspominane jeżeli  wypoczywający będą przestrzegać uwag rodziców czy opiekunów, poleceń osób sprawujących opiekę w wypoczynku zbiorowym, komunikatów czy też poleceń i uwag ratowników nad wodą i w górach.  Czas wolny od zajęć szkolnych jest sprzyjający  dla pokus i eksperymentów, nie zawsze pożytecznych. Dlatego  w  klasach starszych apelujemy o asertywność, w przypadkach namowy grupy rówieśniczej do zapalenia papierosa, wypicia alkoholu,  użycia  „dopalaczy” lub innego środka odurzającego. Wszyscy uczniowie proszeni są  o proekologiczne zachowanie w miejscach wakacyjnego wypoczynku. Uczniowie z klasy III od nas otrzymali książeczki p.t. „Bezpieczne wakacje”
Życzymy bezpiecznych i szczęśliwych wakacji.

Z BEZPIECZEŃSTWEM NA TY

    W przedostatnią niedzielę 05 czerwca w Rynku podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka, Straż Miejska dbała o przestrzeganie ładu i porządku publicznego i nie tylko. Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych mieszkańców przygotowaliśmy gadżety z elementami odblaskowymi. Mając na uwadze to, że dzieci lubią one różne formy konkursów, quizów, zagadek i puzzli więc przygotowaliśmy się. Stanowisko nasze było oblegane przez uczestników imprezy. Tym sposobem mamy możliwość  przekonać się, że  posiadają bardzo bogatą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Okazją do rozmowy o bezpieczeństwie z nieletnimi mieszkańcami jest również obecność naszych funkcjonariuszy na festynach szkolnych organizowanych w maju i czerwcu przez żarskie placówki oświatowe. 

PSIA CZUJNOŚĆ

W dniu 31.05.2016r. psy jednej z mieszkanek miasta  podczas porannego spaceru, w rejonie zamku wśród zarośli wywęszyły  niewidomego na jedno oko psa z kagańcem przywiązanego do kabla przy murze zamku. Zwierzę  nie posiadało identyfikatora, w związku z tym zamierzono umieścić go w tutejszym schronisku dla zwierząt. Po około godzinie do Straży Miejskiej zgłosił się mężczyzna i poinformował o zaginięciu psa. Wskazał miejsce  pozostawienia zwierzęcia. Okazało się, że właściciel z psem przyjechał z południa Polski w odwiedziny chorego, w pobliskim szpitalu. Ze względu na wysoką temperaturę powietrza i bezpieczeństwo pupila nie pozostawił  w samochodzie uznając, że będzie bezpieczniejszy w pobliskich zaroślach. Zachowanie właściciela jest czynem niezgodnym z prawem, za co został pouczony.

O BEZPIECZEŃSTWIE WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW

W ramach działań profilaktycznych i dbałości o bezpieczeństwo nieletnich  mieszkańców  funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili pogadanki w gimnazjach. Poruszono między innymi zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, agresją i przemocą, cyberprzemocą, środkami psychoaktywnymi, uzależnieniami- nikotyna, alkohol, narkotyki w tym dopalacze oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Spotkania okazały się owocnymi, młodzi ludzie  zadawali pytania tematyczne i dzielili się swoimi spostrzeżeniami jak również doświadczeniami.

ZANIECZYSZCZONE MIEJSCE USTAWIANIA DZWONÓW

     W dniu dzisiejszym przy ul. Zamkowej, w miejscu ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Straż Miejska stwierdziła porzucone odpady komunalne zmieszane. Wobec właściciela odpadów podjęto stosowne czynności służbowe i zobowiązano do uporządkowania terenu. Wcześniej przedmiotowe miejsce było nagminnie zanieczyszczone, pomimo ustawionych dużych kontenerów śmietnikowych. Lokalizacja została zmieniona i aktualnie pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych usytuowane są na wydzielonej część pobliskiego parkingu. Przypomina się, że porzucanie  odpadów zmieszanych w miejscu ustawienia dzwonów stanowi wykroczenie grożące karą grzywny.
 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE POZA KANALIZĄ

Do Straży Miejskiej wpływają sygnały o niechlubnej praktyce sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych  powstałych  po sprzątaniu obiektów działalności gospodarczej w rejonie centrum miasta. Pozostałość po myciu powierzchni podłogowych wylewana jest na chodnik w pobliżu studzienki do odbierania wód opadowych. Przypomina się, że proceder jest niezgodny z prawem objęty sankcjami karnymi. Na wskutek tego funkcjonariusze nasi podczas patrolowania miasta  wnikliwie sprawdzają podobne zdarzenia.

MIŁE SPOTKANIE Z MALUSZKAMI W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 3

       Na zaproszenie Kierownictwa Miejskiego Żłobka nr 3 przy ul. Broni Pancernej Straż Miejska uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi. W pogadance wykazały się  one znajomością z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W prezencie otrzymały gadżety- elementy bezpieczeństwa w postaci buziek odblaskowych.
 

SPALAŁ ODPADY

Funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas patrolowania ul. Szpitalnej dostrzegli dym unoszący się w rejonie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Okazało się, że posiadacz odpadów  w   ognisku spalał między innymi szczątki roślinne oraz odpady z plastyku i kable. Spalanie odpadów jest zabronione prawem, w związku z tym na sprawcę nałożono karę grzywny.

SPRZĄTNIJ, NIE WDEPNIESZ

    W naszym mieście coraz więcej mieszkańców  staje się posiadaczami  czworonożnych przyjaciół-psów.  Dla wielu z nas są one powodem do korzystania z dłuższego spaceru na świeżym powietrzu. Nie wszyscy posiadacze tych zwierząt pamiętają o obowiązku uprzątnięcia psich zanieczyszczeń, co wpływa negatywnie na estetykę miasta i może stanowić zagrożenie stanu zdrowotnego człowieka. Żaranie często do Straży Miejskiej zwracają się o interwencję wobec właścicieli psów pozostawiających psie niespodzianki, w które też wdeptują. Patrole Straży Miejskiej na co dzień również ujawniają miejsca zanieczyszczone, m.in. parki, zieleńce,  trawniki, chodniki czy też deptak. Nie wypełnienie obowiązku przez właściciela psa uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanego przez swojego pupila stanowi wykroczenie, za które nakładany jest mandat karny do wysokości 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5.000 zł. Przypominamy, że na terenie miasta ustawione są urządzenia tzw. psi pakiet, z którego pobrać można specjalny woreczek oraz umieścić uprzątnięte zanieczyszczenia. Również woreczki można pobrać u dyżurnego Straży Miejskiej. Informujemy, że w najbliższym czasie Straż Miejska rozpocznie szeroko zakrojoną akcję kontrolowania i edukowania właścicieli psów w aspekcie wypełniania przez nich obowiązków nałożonych prawem.

Narzędzia i usługi