• Temperatura 9oC
  • Ciśnienie 1004.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

ŻARY MIASTEM BEZPIECZNYM DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW

   „Bezpieczne Żary, Bezpieczne dziecko”- pod takim hasłem burmistrz miasta ogłosiła konkurs plastyczny zapraszając najmłodszych mieszkańców. Finał konkursu  miał miejsce minioną środę (11.01.2016r.). Autorzy prac przedszkolaki z grupy pięciolatków i „pierwszaki” ze szkół podstawowych w swoich dziełach wykazali się oryginalnością, bogatą kolorystyką, inwencją twórczą i znaczną gamą pomysłowości.  W każdej  pracy ujęte są sytuacje związane z bezpieczeństwem w różnych sytuacjach, co jest świadectwem, że  autorzy posiadają bogatą wiedzę  z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa dziecka w mieście. Wszystkie prace, a jest ich aż 142, zostały wyróżnione a wykonawcy z rąk Pani Burmistrz Danuty Madej otrzymali praktyczne upominki. Niebawem prace wystawione zostaną na I piętrze holu Urzędu Miejskiego o czym Państwo zostaną powiadomieni.

ZA KILKA DNI PRZERWA OD NAUKI - FERIE ZIMOWE

   Niebawem uczniowie będą cieszyć się feriami zimowymi. Czas wolny jest doskonałym czasem wypoczynku i regeneracji sił do dalszej edukacji. Aby wypoczynek upłynął bezpiecznie  strażnicy miejscy wspólnie z policjantami, strażakami oraz WOPR-owcami odwiedzili szkoły tradycyjnie  udzielając cennych wskazówek i przypomnień; m.in. zasady bezpiecznego poruszania się po drodze publicznej, ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych oraz bezpańskich zwierząt, bezpieczne surfowanie w internecie i korzystanie z  portali społecznościowych, niebezpieczeństwo grożące w  korzystaniu z otwartego ognia i uszkodzonych urządzeń elektrycznych. Przypominają o zasadach bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Czas wolny od zajęć szkolnych to również czas sprzyjający  chęci poznawania i eksperymentowania, nie zawsze w sposób wartościowy. Dlatego też do uczniów starszych klas apelują o zachowanie asertywności w przypadku namowy grupy rówieśniczej do czynu i postawy niezgodnej z ogólnie przyjętymi normami.

BEZPIECZNE FAJERWERKI

       Za kilkanaście dni będziemy żegnać  2015 rok i witać kolejny Nowy Rok. Uroczystości towarzyszą zabawy i profesjonalne pokazy materiałów pirotechnicznych. W tę noc również  nasi mieszkańcy mają okazję do odpalania fajerwerków. Fajerwerki  są zarówno widowiskowe jak i niebezpieczne.  Nieumiejętne obchodzenie się może skutkować nieszczęśliwym  zdarzeniem.  Ponadto Straż Miejska poprzez wieloletnie obserwacje stwierdza, że wyroby te używane są  i to na długo przed  dozwolonym terminem jakim jest dzień 31 grudnia-„Sylwester”, najczęściej przez osoby nieletnie.  Dla tego też wraz z policją i strażą pożarną w szkołach przeprowadzamy poganki  z żarskimi uczniami. Przede wszystkim wyjaśniamy co to są materiały pirotechniczne, w jakim wieku osoby mogą samodzielnie dokonywać zakupu, jak bezpiecznie odpalać, jakie zagrożenia wynikają   nieprawidłowego używania oraz w jakim terminie na terenie miasta Żary można używać. Apelujemy także aby w tę noc radości i wiwatów fajerwerkowych odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta, ponieważ dla zwierząt jest to najuciążliwsza noc w roku.

NIEBEZPIECZNY DYM Z KOMINÓW

       Od początku sezonu grzewczego do  tut. Straży Miejskiej mieszkańcy  zgłaszają problem uciążliwego dymu z kominów unoszącego się nad naszym miastem, wskazując jednocześnie na barwę dymu bardzo ciemną o zapachu spalanej gumy i tworzywa sztucznego.  W większości przypadków okazuje się, że do urządzeń grzewczych wykorzystywane jest właściwe paliwo. Niestety zdarza się, że  stosowaną metodą oszczędzania opału jest wykorzystywanie odpadów komunalnych. Spalane są kartony, odzież, tworzywa sztuczne - plastyk, folia, opony, drewno lakierowane i meble z płyty wiórowej.  Spalane czyli termicznie przekształcane odpady w takich urządzeniach, wbrew pozorom wytwarzają niską temperaturę.  Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery.  Emitowane zanieczyszczenia przyczyniają się do zagrożenia zdrowia i życia człowieka oraz degradacji środowiska naturalnego. Przypominamy po raz kolejny, że prawo zabrania termiczne przekształcanie odpadów poza specjalnymi spalarniami i współspalarniami. Sankcją może być kara grzywny lub kara aresztu.

Podziękowania

NIEUDANY SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ ODPADÓW

   W dniu 21 listopada zaniepokojeni mieszkańcy osiedla muzyków zgłosili do dyżurnego Straży Miejskiej  sprawę o znacznej ilości  worków z zawartością odzieży,  pozostawionych  w pobliżu  pawilonów handlowych. Okazało się, że w porzuconych kilkunastu worach znajdują się odpady odzieży. Ustalono  właściciela, na którego nałożono karę grzywny. Zobowiązany został do pozbycia się odpadów w sposób legalny.
 

 

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE…

 …od minionego poniedziałku pod takim hasłem tut. Straż Miejska prowadzi działania związane  z osobami bezdomnymi. W naszym mieście od wielu lat stwierdzamy co najmniej kilkanaście osób bezdomnych. Część z nich jest związana z Żarami i część jest przyjezdna. Dla nich najtrudniejszym  jest okres jesienno-zimowy. Tegoroczna jesień szczęśliwym trafem, po raz kolejny jest sprzyjającą porą roku. Temperatury dodatnie pozwalają na radzenie sobie w wybranej drodze egzystencji życiowej. Pomimo tego zadaniem partoli jest stałe monitorowanie miejsc, w których osoby  gromadzą się. Miejscami tymi są najczęściej piwnice, ruiny budowli, opuszczone budowle, altanki i pergole śmietnikowe. W każdej chwili, szczególnie nocą temperatura powietrza może być ujemna, co grozi wyziębieniem organizmu. W związku z tym zlokalizowane osoby zachęcamy do korzystania z miejskiej ogrzewalni mieszczącej się przy ul. Bohaterów Getta.

SPALANIE SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH ZABRONIONE PRAWEM

Od kilku dni do tutejszej  Straży Miejskiej codziennie wpływają zgłoszenia o wypalaniu szczątków roślinnych. Sprzyjająca aura jest dobrym czasem na jesienne porządki. Na ogrodach, posesjach i terenach zielonych mieszkańcy wygrabiają zeschłe rośliny, opadłe liście z drzew, przycinają gałęzie i krzewy. Są to odpady organiczne biodegradowalne, które w miarę możliwości mogą być kompostowane. Jednak sądząc po ilości interwencji niektórzy mieszkańcy podtrzymują uciążliwą „tradycję” spalania szczątków roślinnych. Przypominamy po raz kolejny,  że w Żarach  od 1 lipca 2013 r.  prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, i w związku z tym obowiązuje zakaz  ich spalania. W przypadku braku możliwości kompostowania, pozostałości roślinne winny być wrzucane do specjalnie oznakowanego pojemnika na odpady zielone i bioodpady lub pakowane do worków. Odbiór odpadów przez jednostkę wywozową odbywa się zgodnie z harmonogramem odbiorów.  Spalanie jest zagrożone karą grzywny do 5.000 zl.

PIESZO, ROWEREM,SAMOCHODEM lub AUTOBUSEM czyli BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY

   W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2015/2016  patrole straży miejskiej  obecne były w rejonach szkół sprawdzając stan bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły. Od ubiegłego tygodnia wspólnie z dzielnicowymi policji w szkołach podstawowych podejmujemy  cykl spotkań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa. Spotkania mają charakter pogadanek. Przypominamy m.in. schemat zachowania jakim należy kierować się aby bezpiecznie przebyć drogę do szkoły, bez względu na to jaka to jest forma- pieszo, rowerem, samochodem czy  autobusem. Wyjaśniamy  dlaczego bardzo ważną sprawą jest bezpieczne zachowanie się podczas pokonywania drogi oraz jakie sytuacje i miejsca są  niebezpieczne. Uwrażliwiamy na ostrożność w kontaktach z osobami nieznanymi  jak również  zwierzętami. Na spotkaniach wręczamy  gadżety  przydatne w nauce oraz z elementami odblaskowymi.

FESTYN EKOLOGICZNY NA SYRENIE

   W minioną sobotę (19.09.2015r.) na stadionie Syrena odbywał się festyn ekologiczny  „EKO-Żary” zorganizowany przez Stowarzyszenie Serwus. Wśród   wielu obecnych   instytucji i stowarzyszeń związanych z ekologią i bezpieczeństwem była też  Straż Miejska. Stoisko nasze cieszyło się popularnością, ponieważ dla  uczestników  imprezy przygotowaliśmy tematyczne konkursy, quizy i gry zręcznościowe. Zwycięzcy otrzymali  gadżety z elementami odblaskowymi.  

Narzędzia i usługi