• Temperatura 21oC
  • Ciśnienie 995.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

AKCJA „ SPRZĄTAJ NIE WDEPNIESZ”

      Miejscowa Straż Miejska cyklicznie dokonuje kontroli pod kątem przestrzegania obowiązków ciążących na posiadaczach psów. Przez ostatnie dwa tygodnie w akcji pod hasłem „Sprzątnij nie wdepniesz” podjęto kilkanaście interwencji związanych min. z nieusunięciem przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, nie używaniem smyczy przy wyprowadzaniu na spacer oraz brakiem  aktualnych szczepień zwierzęcia przeciw chorobie wścieklizny. W wyniku przeprowadzonej akcji kilku właścicielom psów wręczono mandaty karne i kilkanaście osób pouczono. Stwierdza się też, że większość właścicieli swoich pupili wypełnia obowiązki na nich nałożone. Przypomina się posiadaczom swoich pupili,  że aby zapobiec problematycznego zanieczyszczania przez zwierzęta, na terenie miasta w miejscach  najintensywniejszych spacerów, ustawiono kilkadziesiąt  urządzeń tzw. „psie pakiety”, do zbierania psich zanieczyszczeń, natomiast woreczki  biodegradowalne do pobrania są  w siedzibie Straży Miejskiej. Po raz kolejny, przypomina się,  że za nieuprzątnięcie  zanieczyszczeń po swoim psie grozi kara w postaci  grzywny.

22 WRZESIEŃ DNIEM ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

Wysoki poziom hałasu silników samochodowych, emisja spalin czy też pył ze ścieranych bieżników to jedna z przyczyn degradacji środowiska. Przez masową motoryzację zmniejsza się aktywność ruchowa człowieka, co skutkuje obniżeniem kondycji fizycznej i zdrowotnej. Dlatego też wzorem Francji i wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich, Polska od kilkunastu lat obchodzi dzień pod hasłem Europejski Dzień bez Samochodu. Z tej okazji w Żarach Straż Miejska w ustawionym stoisku przed ratuszem wręczała gadżety z elementami odblaskowymi osobom, które zamiast samochodu wybrały dziś alternatywny  środek lokomocji m.in. komunikację miejską, rower lub przemieszczają się pieszo.

BEZPIECZNIE PODCZAS WAKACJI I NA DRODZE DO SZKOŁY

    Przez okres wakacji  w naszym mieście strażnicy miejscy kontrolowali  rejony miejsc  wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz  przeprowadzali z nimi pogadanki. Od ostatniej dekady sierpnia  w trakcie wzmożonego ruchu, związanego z zakupami szkolnymi, patrole czuwały nad bezpieczeństwem osób. Natomiast od pierwszego dzwonka szkolnego przez ponad tydzień czuwaliśmy na drogach, po których uczniowie przemieszczali się do swoich szkół, szczególnie ci z najmłodszych klas. Z zadowoleniem  należy stwierdzić, że na drodze najmłodsi  mieszkańcy zarówno piesi jak i rowerzyści przestrzegają przepisy prawo o ruchu drogowym, korzystają z przejść dla pieszych  i drogi dla rowerów.  Za wzorowe zachowanie się na drodze rozdawaliśmy buźki i opaski odblaskowe.

O BEZPIECZEŃSTWIE NA FESTYNIE RODZINNYM OSP KUNICE

     Festyn Rodzinny  tradycyjnie organizowany  przez Ochotniczą Straż Pożarną Kunice na Stadionie  Unii to doskonała okazja do rozmowy o bezpieczeństwie. Straż Miejska zaakcentowała swoją obecność  w imprezie ustawiając stoisko z gadżetami. Przedszkolaki, młodzież szkolna oraz dorośli chętnie odwiedzali nasz punkt biorąc udział, na zasadzie zabawy w quizach i rebusach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz roli i zadań tut. Straży Miejskiej. Duże było zainteresowanie gadżetami, które rozdane zostały wśród aktywnych w zabawie oraz pozostałych gości imprezy. 

DZIEŃ STRAŻNIKA MIEJSKIEGO Z AWANSEM SŁUŻBOWYM

      Dzień 29 sierpnia jest  Ustawowym Dniem Strażnika Miejskiego.  Z tej okazji Burmistrz Miasta Pani Danuta Madej wraz z zastępcami i sekretarz złożyła życzenia naszym strażnikom i awansowała na wyższy stopień służbowy starszy specjalista - Wojciecha Lemańskiego, młodszy strażnik - Kamilę Basińską i Joannę Kaczmarczyk.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI

   Żarscy Strażnicy Miejscy przy udziale przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie, tradycyjnie przed wakacjami w miejscowych szkołach podstawowych przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.  Aby uniknąć  groźnych  sytuacji,  przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.  Wakacje  w mieście, na wsi, w lesie, nad wodą, w górach lub w innym kraju będą mile wspominane jeżeli  wypoczywający będą przestrzegać uwag rodziców czy opiekunów, poleceń osób sprawujących opiekę w wypoczynku zbiorowym, komunikatów czy też poleceń i uwag ratowników nad wodą i w górach.  Czas wolny od zajęć szkolnych jest sprzyjający  dla pokus i eksperymentów, nie zawsze pożytecznych. Dlatego  w  klasach starszych apelujemy o asertywność, w przypadkach namowy grupy rówieśniczej do zapalenia papierosa, wypicia alkoholu,  użycia  „dopalaczy” lub innego środka odurzającego. Wszyscy uczniowie proszeni są  o proekologiczne zachowanie w miejscach wakacyjnego wypoczynku. Uczniowie z klasy III od nas otrzymali książeczki p.t. „Bezpieczne wakacje”
Życzymy bezpiecznych i szczęśliwych wakacji.

Z BEZPIECZEŃSTWEM NA TY

    W przedostatnią niedzielę 05 czerwca w Rynku podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka, Straż Miejska dbała o przestrzeganie ładu i porządku publicznego i nie tylko. Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych mieszkańców przygotowaliśmy gadżety z elementami odblaskowymi. Mając na uwadze to, że dzieci lubią one różne formy konkursów, quizów, zagadek i puzzli więc przygotowaliśmy się. Stanowisko nasze było oblegane przez uczestników imprezy. Tym sposobem mamy możliwość  przekonać się, że  posiadają bardzo bogatą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Okazją do rozmowy o bezpieczeństwie z nieletnimi mieszkańcami jest również obecność naszych funkcjonariuszy na festynach szkolnych organizowanych w maju i czerwcu przez żarskie placówki oświatowe. 

PSIA CZUJNOŚĆ

W dniu 31.05.2016r. psy jednej z mieszkanek miasta  podczas porannego spaceru, w rejonie zamku wśród zarośli wywęszyły  niewidomego na jedno oko psa z kagańcem przywiązanego do kabla przy murze zamku. Zwierzę  nie posiadało identyfikatora, w związku z tym zamierzono umieścić go w tutejszym schronisku dla zwierząt. Po około godzinie do Straży Miejskiej zgłosił się mężczyzna i poinformował o zaginięciu psa. Wskazał miejsce  pozostawienia zwierzęcia. Okazało się, że właściciel z psem przyjechał z południa Polski w odwiedziny chorego, w pobliskim szpitalu. Ze względu na wysoką temperaturę powietrza i bezpieczeństwo pupila nie pozostawił  w samochodzie uznając, że będzie bezpieczniejszy w pobliskich zaroślach. Zachowanie właściciela jest czynem niezgodnym z prawem, za co został pouczony.

O BEZPIECZEŃSTWIE WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW

W ramach działań profilaktycznych i dbałości o bezpieczeństwo nieletnich  mieszkańców  funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili pogadanki w gimnazjach. Poruszono między innymi zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, agresją i przemocą, cyberprzemocą, środkami psychoaktywnymi, uzależnieniami- nikotyna, alkohol, narkotyki w tym dopalacze oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Spotkania okazały się owocnymi, młodzi ludzie  zadawali pytania tematyczne i dzielili się swoimi spostrzeżeniami jak również doświadczeniami.

ZANIECZYSZCZONE MIEJSCE USTAWIANIA DZWONÓW

     W dniu dzisiejszym przy ul. Zamkowej, w miejscu ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Straż Miejska stwierdziła porzucone odpady komunalne zmieszane. Wobec właściciela odpadów podjęto stosowne czynności służbowe i zobowiązano do uporządkowania terenu. Wcześniej przedmiotowe miejsce było nagminnie zanieczyszczone, pomimo ustawionych dużych kontenerów śmietnikowych. Lokalizacja została zmieniona i aktualnie pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych usytuowane są na wydzielonej część pobliskiego parkingu. Przypomina się, że porzucanie  odpadów zmieszanych w miejscu ustawienia dzwonów stanowi wykroczenie grożące karą grzywny.
 

Narzędzia i usługi