• Temperatura 17oC
  • Ciśnienie 1012.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

O BEZPIECZEŃSTWIE WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW

W ramach działań profilaktycznych i dbałości o bezpieczeństwo nieletnich  mieszkańców  funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili pogadanki w gimnazjach. Poruszono między innymi zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, agresją i przemocą, cyberprzemocą, środkami psychoaktywnymi, uzależnieniami- nikotyna, alkohol, narkotyki w tym dopalacze oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Spotkania okazały się owocnymi, młodzi ludzie  zadawali pytania tematyczne i dzielili się swoimi spostrzeżeniami jak również doświadczeniami.

ZANIECZYSZCZONE MIEJSCE USTAWIANIA DZWONÓW

     W dniu dzisiejszym przy ul. Zamkowej, w miejscu ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Straż Miejska stwierdziła porzucone odpady komunalne zmieszane. Wobec właściciela odpadów podjęto stosowne czynności służbowe i zobowiązano do uporządkowania terenu. Wcześniej przedmiotowe miejsce było nagminnie zanieczyszczone, pomimo ustawionych dużych kontenerów śmietnikowych. Lokalizacja została zmieniona i aktualnie pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych usytuowane są na wydzielonej część pobliskiego parkingu. Przypomina się, że porzucanie  odpadów zmieszanych w miejscu ustawienia dzwonów stanowi wykroczenie grożące karą grzywny.
 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE POZA KANALIZĄ

Do Straży Miejskiej wpływają sygnały o niechlubnej praktyce sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych  powstałych  po sprzątaniu obiektów działalności gospodarczej w rejonie centrum miasta. Pozostałość po myciu powierzchni podłogowych wylewana jest na chodnik w pobliżu studzienki do odbierania wód opadowych. Przypomina się, że proceder jest niezgodny z prawem objęty sankcjami karnymi. Na wskutek tego funkcjonariusze nasi podczas patrolowania miasta  wnikliwie sprawdzają podobne zdarzenia.

MIŁE SPOTKANIE Z MALUSZKAMI W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 3

       Na zaproszenie Kierownictwa Miejskiego Żłobka nr 3 przy ul. Broni Pancernej Straż Miejska uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi. W pogadance wykazały się  one znajomością z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W prezencie otrzymały gadżety- elementy bezpieczeństwa w postaci buziek odblaskowych.
 

SPALAŁ ODPADY

Funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas patrolowania ul. Szpitalnej dostrzegli dym unoszący się w rejonie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Okazało się, że posiadacz odpadów  w   ognisku spalał między innymi szczątki roślinne oraz odpady z plastyku i kable. Spalanie odpadów jest zabronione prawem, w związku z tym na sprawcę nałożono karę grzywny.

SPRZĄTNIJ, NIE WDEPNIESZ

    W naszym mieście coraz więcej mieszkańców  staje się posiadaczami  czworonożnych przyjaciół-psów.  Dla wielu z nas są one powodem do korzystania z dłuższego spaceru na świeżym powietrzu. Nie wszyscy posiadacze tych zwierząt pamiętają o obowiązku uprzątnięcia psich zanieczyszczeń, co wpływa negatywnie na estetykę miasta i może stanowić zagrożenie stanu zdrowotnego człowieka. Żaranie często do Straży Miejskiej zwracają się o interwencję wobec właścicieli psów pozostawiających psie niespodzianki, w które też wdeptują. Patrole Straży Miejskiej na co dzień również ujawniają miejsca zanieczyszczone, m.in. parki, zieleńce,  trawniki, chodniki czy też deptak. Nie wypełnienie obowiązku przez właściciela psa uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanego przez swojego pupila stanowi wykroczenie, za które nakładany jest mandat karny do wysokości 500 zł lub kara grzywny do wysokości 5.000 zł. Przypominamy, że na terenie miasta ustawione są urządzenia tzw. psi pakiet, z którego pobrać można specjalny woreczek oraz umieścić uprzątnięte zanieczyszczenia. Również woreczki można pobrać u dyżurnego Straży Miejskiej. Informujemy, że w najbliższym czasie Straż Miejska rozpocznie szeroko zakrojoną akcję kontrolowania i edukowania właścicieli psów w aspekcie wypełniania przez nich obowiązków nałożonych prawem.

Z WIZYTĄ U MALUSZKÓW W MIEJSKIM ŻŁOBKU NR 1

   W dniu 08.04.2016r. na zaproszenie kierownictwa Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Okrzei Straż Miejska uczestniczyła w spotkaniu z najmłodszymi mieszkańcami miasta. Dzieci zapewniły nas, że są grzeczne  i znają magiczne słowa „ proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, czego dowodem było użycie magicznego słowa „dziękuję” podczas słodkiego poczęstunku . Wiedzą że: papierki i inne odpadki wyrzuca się do kosza oraz to, że nie trzeba śmiecić, kochać zwierzątka, sprzątać po swoich pieskach a przez ulicę należy przechodzić po pasach. Wiedzą, że nie wolno robić krzywdy koleżankom i kolegom oraz to, że nie można zabierać zabawek kolegom  tylko trzeba poprosić o użyczenie. Dowiedziały się natomiast, że każde dziecko i osoba dorosła musi szanować środowisko, żeby wszyscy czuli się szczęśliwie. Na zakończenie zaprezentowały krótki program artystyczny i zaprosiły do wspólnego tańcowania w rytm wesołej melodii. W prezencie otrzymały gadżety- elementy bezpieczeństwa w postaci buziek odblaskowych.

WIOSENNE PORZĄDKI

     Od pierwszych dni wiosennych w naszym mieście po zimie działkowcy krzątają się na grządkach i mieszkańcy na posesjach porządkują przydomowe podwórza i ogródki. Z chodników przyległych do nieruchomości usuwają resztki piachu po zimowym posypywaniu. Niektórzy też uskarżają się, że z chodnika muszą uprzątać psie zanieczyszczenia pozostawione przez osoby wyprowadzające psy na spacer. Zdarza się, że  nie wszyscy właściciele nieruchomości oczyszczają chodnik przyległy do nieruchomości. Okazuje się, że najbardziej problematycznymi są odpady biodegradowalne, szczególnie gałęzie z pielęgnacji drzew i krzewów, których osoby pozbywają się poprzez spalanie w miejscu ich powstania. W mieście Żary od 1 lipca 2013r. obowiązuje selektywna zbiórka odpadów, w tym biodegradowalnych. Do Straży Miejskiej wpływają zgłoszenia od mieszkańców o uciążliwym dymie powstałym w spalaniu szczątków roślinnych. Również strażnicy patrolując miasto ujawniają wypalanie pozostałości roślinnych na posesjach czy ogrodach działkowych. Przypominamy, że spalanie odpadów poza spalarniami i współpalarniami, nie uprzątnięcie psich zanieczyszczeń przez sprawującego opiekę nad zwierzęciem  oraz nie oczyszczenie chodnika przyległego do nieruchomości jest  czynem zabronionym prawem i  stanowi  wykroczenie, za które może być nałożona kara grzywny.

WIELKANOCNA TRADYCJA DYNGUS-ŚMIGUS

      Wielkanocny poniedziałek w naszym kraju jest wielowiekową tradycją wzajemnego oblewania się wodą. Śmigus dyngus jest żywo kultywowany szczególnie przez dzieci i młodzież. Jednak ten dzień może stanowić zagrożenie. Rzucanie w jadące samochody  workami i balonami wypełnionymi wodą lub z okna mieszkania na przypadkowych przechodniów może zakończyć się nieszczęśliwie. Również oblewanie wodą z wiader i  butelek plastikowych osób przemieszczających się przez miasto, w szczególności osób starszych i chorych może dla nich być niebezpieczne. Dlatego też aby w naszym mieście zminimalizować negatywne zachowania, przeprowadzamy pogadanki z uczniami szkół podstawowych. Zapewniają nas, że będą polewać się tylko z osobami, które przyjmą zaproszenie do zabawy w śmigus dyngus. Życzymy wesołego oblewania.

PIES BEZ DOZORU W MIEJSCU PUBLICZNYM

   W minioną środę (09.03. br.) o godz. 12:55 do Straży Miejskiej zgłosiła mieszkanka miasta, że została zaatakowana i ugryziona przez psa biegającego po drodze publicznej. Partol przybyły na miejsce zdarzenia potwierdził obecność psa w miejscu publicznym bez wymaganego dozoru. Ustalono właściciela, na którego nałożono karę grzywny w postaci mandatu karnego. Ponadto, w związku z pogryzieniem, nakazano zwierzę poddać obserwacji weterynaryjnej w kierunku choroby wścieklizny.

Narzędzia i usługi