• Temperatura 17oC
  • Ciśnienie 1012.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

BEZPIECZNE FAJERWERKI

       Za kilkanaście dni będziemy żegnać  2015 rok i witać kolejny Nowy Rok. Uroczystości towarzyszą zabawy i profesjonalne pokazy materiałów pirotechnicznych. W tę noc również  nasi mieszkańcy mają okazję do odpalania fajerwerków. Fajerwerki  są zarówno widowiskowe jak i niebezpieczne.  Nieumiejętne obchodzenie się może skutkować nieszczęśliwym  zdarzeniem.  Ponadto Straż Miejska poprzez wieloletnie obserwacje stwierdza, że wyroby te używane są  i to na długo przed  dozwolonym terminem jakim jest dzień 31 grudnia-„Sylwester”, najczęściej przez osoby nieletnie.  Dla tego też wraz z policją i strażą pożarną w szkołach przeprowadzamy poganki  z żarskimi uczniami. Przede wszystkim wyjaśniamy co to są materiały pirotechniczne, w jakim wieku osoby mogą samodzielnie dokonywać zakupu, jak bezpiecznie odpalać, jakie zagrożenia wynikają   nieprawidłowego używania oraz w jakim terminie na terenie miasta Żary można używać. Apelujemy także aby w tę noc radości i wiwatów fajerwerkowych odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta, ponieważ dla zwierząt jest to najuciążliwsza noc w roku.

NIEBEZPIECZNY DYM Z KOMINÓW

       Od początku sezonu grzewczego do  tut. Straży Miejskiej mieszkańcy  zgłaszają problem uciążliwego dymu z kominów unoszącego się nad naszym miastem, wskazując jednocześnie na barwę dymu bardzo ciemną o zapachu spalanej gumy i tworzywa sztucznego.  W większości przypadków okazuje się, że do urządzeń grzewczych wykorzystywane jest właściwe paliwo. Niestety zdarza się, że  stosowaną metodą oszczędzania opału jest wykorzystywanie odpadów komunalnych. Spalane są kartony, odzież, tworzywa sztuczne - plastyk, folia, opony, drewno lakierowane i meble z płyty wiórowej.  Spalane czyli termicznie przekształcane odpady w takich urządzeniach, wbrew pozorom wytwarzają niską temperaturę.  Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery.  Emitowane zanieczyszczenia przyczyniają się do zagrożenia zdrowia i życia człowieka oraz degradacji środowiska naturalnego. Przypominamy po raz kolejny, że prawo zabrania termiczne przekształcanie odpadów poza specjalnymi spalarniami i współspalarniami. Sankcją może być kara grzywny lub kara aresztu.

Podziękowania

NIEUDANY SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ ODPADÓW

   W dniu 21 listopada zaniepokojeni mieszkańcy osiedla muzyków zgłosili do dyżurnego Straży Miejskiej  sprawę o znacznej ilości  worków z zawartością odzieży,  pozostawionych  w pobliżu  pawilonów handlowych. Okazało się, że w porzuconych kilkunastu worach znajdują się odpady odzieży. Ustalono  właściciela, na którego nałożono karę grzywny. Zobowiązany został do pozbycia się odpadów w sposób legalny.
 

 

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE…

 …od minionego poniedziałku pod takim hasłem tut. Straż Miejska prowadzi działania związane  z osobami bezdomnymi. W naszym mieście od wielu lat stwierdzamy co najmniej kilkanaście osób bezdomnych. Część z nich jest związana z Żarami i część jest przyjezdna. Dla nich najtrudniejszym  jest okres jesienno-zimowy. Tegoroczna jesień szczęśliwym trafem, po raz kolejny jest sprzyjającą porą roku. Temperatury dodatnie pozwalają na radzenie sobie w wybranej drodze egzystencji życiowej. Pomimo tego zadaniem partoli jest stałe monitorowanie miejsc, w których osoby  gromadzą się. Miejscami tymi są najczęściej piwnice, ruiny budowli, opuszczone budowle, altanki i pergole śmietnikowe. W każdej chwili, szczególnie nocą temperatura powietrza może być ujemna, co grozi wyziębieniem organizmu. W związku z tym zlokalizowane osoby zachęcamy do korzystania z miejskiej ogrzewalni mieszczącej się przy ul. Bohaterów Getta.

SPALANIE SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH ZABRONIONE PRAWEM

Od kilku dni do tutejszej  Straży Miejskiej codziennie wpływają zgłoszenia o wypalaniu szczątków roślinnych. Sprzyjająca aura jest dobrym czasem na jesienne porządki. Na ogrodach, posesjach i terenach zielonych mieszkańcy wygrabiają zeschłe rośliny, opadłe liście z drzew, przycinają gałęzie i krzewy. Są to odpady organiczne biodegradowalne, które w miarę możliwości mogą być kompostowane. Jednak sądząc po ilości interwencji niektórzy mieszkańcy podtrzymują uciążliwą „tradycję” spalania szczątków roślinnych. Przypominamy po raz kolejny,  że w Żarach  od 1 lipca 2013 r.  prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, i w związku z tym obowiązuje zakaz  ich spalania. W przypadku braku możliwości kompostowania, pozostałości roślinne winny być wrzucane do specjalnie oznakowanego pojemnika na odpady zielone i bioodpady lub pakowane do worków. Odbiór odpadów przez jednostkę wywozową odbywa się zgodnie z harmonogramem odbiorów.  Spalanie jest zagrożone karą grzywny do 5.000 zl.

PIESZO, ROWEREM,SAMOCHODEM lub AUTOBUSEM czyli BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY

   W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2015/2016  patrole straży miejskiej  obecne były w rejonach szkół sprawdzając stan bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły. Od ubiegłego tygodnia wspólnie z dzielnicowymi policji w szkołach podstawowych podejmujemy  cykl spotkań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa. Spotkania mają charakter pogadanek. Przypominamy m.in. schemat zachowania jakim należy kierować się aby bezpiecznie przebyć drogę do szkoły, bez względu na to jaka to jest forma- pieszo, rowerem, samochodem czy  autobusem. Wyjaśniamy  dlaczego bardzo ważną sprawą jest bezpieczne zachowanie się podczas pokonywania drogi oraz jakie sytuacje i miejsca są  niebezpieczne. Uwrażliwiamy na ostrożność w kontaktach z osobami nieznanymi  jak również  zwierzętami. Na spotkaniach wręczamy  gadżety  przydatne w nauce oraz z elementami odblaskowymi.

FESTYN EKOLOGICZNY NA SYRENIE

   W minioną sobotę (19.09.2015r.) na stadionie Syrena odbywał się festyn ekologiczny  „EKO-Żary” zorganizowany przez Stowarzyszenie Serwus. Wśród   wielu obecnych   instytucji i stowarzyszeń związanych z ekologią i bezpieczeństwem była też  Straż Miejska. Stoisko nasze cieszyło się popularnością, ponieważ dla  uczestników  imprezy przygotowaliśmy tematyczne konkursy, quizy i gry zręcznościowe. Zwycięzcy otrzymali  gadżety z elementami odblaskowymi.  

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU w ŻARACH

  W dniu wczorajszym (22.09.2015r.)dla mieszkańców naszego miasta, którzy włączyli się w kampanię Europejskiego Dnia bez Samochodu i  pozostawili samochód w domu,  korzystając z alternatywnych ekologicznych form transportu,  Straż Miejska przygotowała praktyczne  gadżety z elementami odblaskowymi.  Namiot ustawiony przed ratuszem w ciągu dwóch godzin dosłownie był oblegany. Mieszkańcy o idei kampanii  wyrażali się pozytywnie, szczególnie seniorzy którzy w większości poruszali się rowerami. Stanowisko nasze również odwiedzili najmłodsi mieszkańcy, którzy obiecali, że w godzinach popołudniowych zaproszą najbliższych na spacer pieszy lub na wycieczkę rowerową.

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

   W najbliższy wtorek 22 września Polska po raz czternasty będzie czynnie uczestniczyć w EUROPEJSKIM DNIU BEZ SAMOCHODU. W tym dniu zachęcamy mieszkańców naszego miasta do pozostawienia samochodu w domu i skorzystania z alternatywnych ekologicznych form transportu. Warto przekonać się, że życie bez samochodu jest nie tylko możliwe ale także o wiele przyjemniejsze.   Żyjemy w czasach masowej motoryzacji, która dla nas jest  wygodą i podstawową potrzebą funkcjonowania w życiu codziennym. Jednakże niesie to za sobą skutki negatywne zarówno dla środowiska  jak i człowieka. Emisja spalin, poziom hałasu silników czy też pył ze ścieranych bieżników opon samochodowych przyczynia się do degradacji środowiska,  natomiast zmniejszenie aktywności ruchowej człowieka jest skutkowane wieloma poważnymi chorobami. Przez to też pod koniec ubiegłego wieku w Europie wszczęto wśród mieszkańców kampanię do zmiany niekorzystnych przyzwyczajeń dla zdrowia i środowiska. Straż Miejska apeluje aby w tym dniu do zamierzonego celu  wybrać się pieszo,  rowerem lub skorzystać z komunikacji masowej. Dla osób, które będą poruszały się środkami transportu innymi niż samochód, strażnicy miejscy w godzinach 12:00-14:00 przed siedzibą Urzędu Miejskiego rozdadzą  ciekawe gadżety z elementami odblaskowymi.

Narzędzia i usługi