• Temperatura 5oC
  • Ciśnienie 994.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

WIOSENNE PORZĄDKI

     Od pierwszych dni wiosennych w naszym mieście po zimie działkowcy krzątają się na grządkach i mieszkańcy na posesjach porządkują przydomowe podwórza i ogródki. Z chodników przyległych do nieruchomości usuwają resztki piachu po zimowym posypywaniu. Niektórzy też uskarżają się, że z chodnika muszą uprzątać psie zanieczyszczenia pozostawione przez osoby wyprowadzające psy na spacer. Zdarza się, że  nie wszyscy właściciele nieruchomości oczyszczają chodnik przyległy do nieruchomości. Okazuje się, że najbardziej problematycznymi są odpady biodegradowalne, szczególnie gałęzie z pielęgnacji drzew i krzewów, których osoby pozbywają się poprzez spalanie w miejscu ich powstania. W mieście Żary od 1 lipca 2013r. obowiązuje selektywna zbiórka odpadów, w tym biodegradowalnych. Do Straży Miejskiej wpływają zgłoszenia od mieszkańców o uciążliwym dymie powstałym w spalaniu szczątków roślinnych. Również strażnicy patrolując miasto ujawniają wypalanie pozostałości roślinnych na posesjach czy ogrodach działkowych. Przypominamy, że spalanie odpadów poza spalarniami i współpalarniami, nie uprzątnięcie psich zanieczyszczeń przez sprawującego opiekę nad zwierzęciem  oraz nie oczyszczenie chodnika przyległego do nieruchomości jest  czynem zabronionym prawem i  stanowi  wykroczenie, za które może być nałożona kara grzywny.

WIELKANOCNA TRADYCJA DYNGUS-ŚMIGUS

      Wielkanocny poniedziałek w naszym kraju jest wielowiekową tradycją wzajemnego oblewania się wodą. Śmigus dyngus jest żywo kultywowany szczególnie przez dzieci i młodzież. Jednak ten dzień może stanowić zagrożenie. Rzucanie w jadące samochody  workami i balonami wypełnionymi wodą lub z okna mieszkania na przypadkowych przechodniów może zakończyć się nieszczęśliwie. Również oblewanie wodą z wiader i  butelek plastikowych osób przemieszczających się przez miasto, w szczególności osób starszych i chorych może dla nich być niebezpieczne. Dlatego też aby w naszym mieście zminimalizować negatywne zachowania, przeprowadzamy pogadanki z uczniami szkół podstawowych. Zapewniają nas, że będą polewać się tylko z osobami, które przyjmą zaproszenie do zabawy w śmigus dyngus. Życzymy wesołego oblewania.

PIES BEZ DOZORU W MIEJSCU PUBLICZNYM

   W minioną środę (09.03. br.) o godz. 12:55 do Straży Miejskiej zgłosiła mieszkanka miasta, że została zaatakowana i ugryziona przez psa biegającego po drodze publicznej. Partol przybyły na miejsce zdarzenia potwierdził obecność psa w miejscu publicznym bez wymaganego dozoru. Ustalono właściciela, na którego nałożono karę grzywny w postaci mandatu karnego. Ponadto, w związku z pogryzieniem, nakazano zwierzę poddać obserwacji weterynaryjnej w kierunku choroby wścieklizny.

POZBYCIE SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRZEPISAMI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

   We wtorek około godziny 17:00 do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, że w jednej z części miasta, z terenu lokalu restauracyjnego wypompowywane są nieczystości ciekłe na inny teren. Zgłoszenie potwierdziło się. W zbiorniku do gromadzenia nieczystości ciekłych należącym do lokalu restauracyjnego patrol stwierdził zamontowaną  pompę z wężem o napędzie elektrycznym , przez którą pompowane nieczystości ciekłe zrzucane były na pobliski teren miejski. Stwierdzony proceder stanowi  wykroczenie z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i za to sprawca ukarany został mandatem karnym w wysokości 500 zł.

ZAPROSZENIE DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10

   W czwartek 25.02.2016r. na zaproszenie kierownictwa Miejskiego Przedszkola nr 10 funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili zaszczytną funkcję jurora do  Quizu „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”. Rywalizowały za sobą dwie drużyny starszaków z przedszkola nr 8 i nr 10. Zawodnicy przy aplauzie widowni, w zmaganiach wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy o bezpieczeństwie.  Wynikiem był remis. Udział Straży Miejskiej w imprezie po raz kolejny pozwolił na wyciągnięcie pozytywnych wniosków z potrzeby kontynuacji cyklu pogadanek o bezpieczeństwie z przedszkolakami, najmłodszymi mieszkańcami miasta.

CIĄG DALSZY KONTROLI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W ASPEKCIE LEGALNEGO SPOSOBU POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH.

   Funkcjonariusze Straży Miejskiej kontynuują sprawdzanie nieruchomości innych niż zamieszkałe, m.in. wydzielonych części domów mieszkalnych na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, placówek handlowych, usługowych, lokali gastronomicznych, hoteli i budynków użyteczności publicznej - w wyniku której wytwarzane są odpady komunalne - w aspekcie wymaganego prawem obowiązku legalnego pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Przypominamy, że usługi w tym zakresie wykonywane mogą być przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub przez gminną jednostkę organizacyjną, lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru tzw. działalności regulowanej. Właściciele wymienionych nieruchomości mają obowiązek  okazania strażnikowi miejskiemu stosownej  umowy korzystania z usług i dowody uiszczania opłat za te usługi. Dotychczasowe czynności kontrolne ujawniły właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili  obowiązku.  Nie okazanie  umowy i dowodów płacenia jest wykroczeniem skutkującym karą grzywny.

NIECODZIENNY SPACEROWICZ NA DRODZE

   W poniedziałek (01.02.2016r.) po godz. 20:00 do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o błąkającym się bobrze w rejonie jednego z marketów przy ul. Katowickiej. Na miejscu patrol zastał bobra spacerującego po jezdni. Strażnicy umożliwili bobrowi bezpiecznie zejść do przydrożnego rowu. Zwierzątko  popłynęło w kierunku miejscowości Olbrachtów.

PROFILAKTYKA POPRZEZ ZABAWĘ W „MŁODEGO DETEKTYWA”

   W ramach ferii zimowych 2016, Komenda Powiatowa Policji w Żarach przy współudziale Straży Miejskiej dla uczniów klasy III szkoły podstawowej zorganizowała po raz kolejny pięciodniowe zajęcia pod hasłem „Obóz Detektywistyczny”. Wyboru szkoły dokonano na podstawie konkursu plastycznego pt. „STOP NARKOTYKOM”, ogłoszonego dla wszystkich żarskich podstawówek. Laureatem konkursu została Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Partyzantów. Celem zajęć jest  profilaktyka-zapobieganie i uświadamianie już na poziomie szkoły podstawowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście Żary. W bogatym programie zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z pracą służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz środkami przymusu bezpośredniego, jak też akcesoriami ochronnymi. Bliższej poznali pojazdy strażackie i sprzęt gaśniczy. Ćwiczyli pierwszą pomoc przedmedyczną, ratowanie człowieka z załamanego lodu i zapoznali się z pracą technika kryminalistyki. W dniu  29.01.2016r. na finał od zaproszonych gości otrzymali certyfikat ukończenia obozu detektywistycznego oraz legitymacje „Młodego Detektywa” drobne upominki. W szkole zapewne będą pomocni do umacniania bezpieczeństwa wśród szkolnej społeczności.

FERIE-WYPOCZYNEK ZIMOWY W ŻARACH

   Uczniowie wypoczywający w naszym mieście zapewne nie narzekają na nudę. Szkoły,  placówki oświatowe oraz stowarzyszenia przygotowały ciekawe i atrakcyjne zajęcia.  Straż Miejska, tradycyjnie już zapraszana jest do  miejsc wypoczynku aby podyskutować o bezpieczeństwie. Sprawia nam to wielką przyjemność, ponieważ nasi najmłodsi mieszkańcy posiadają znaczną wiedzę. Okazją do  wykorzystania wiedzy w praktyce był pierwszy  tydzień ferii,  który śniegiem obdarzyła łaskawa aura pogodowa. Sprawdziliśmy wykorzystanie wiedzy w praktyce. Dzieciaki na sankach, deskach i jabłuszkach zjeżdżały z dala od jezdni, nie wchodziły na zamarznięte głębokie  akweny wodne, nie  bawiły się śnieżkami w sposób agresywny, nie rzucały kulkami śnieżnymi w jadące samochody. Na Wzgórzu Winnym górka jest najwyższa, toteż i saneczkarzy było najwięcej. W natłoku potrafili zachować się w sposób właściwy. Nie stwarzali zagrożenia dla zjeżdżających z górki i pod górkę podchodzili bocznym torem. Jeszcze tylko kilka dni dzieli od powrotu do zajęć  szkolnych. Wierzymy, że do końca ferii nikomu nie przytrafi  się nieszczęśliwe zdarzenie i wszyscy wrócą do nauki zdrowi z bagażem pozytywnych wspomnień.

„BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNE DZIECKO” ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

  Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy Państwa, że w holu Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze od dziś (19.01.2016r.) wystawione są prace konkursowe pod hasłem „Bezpieczne Żary, bezpieczne dziecko” autorstwa pięciolatków z żarskich przedszkoli oraz uczniów klas pierwszych z żarskich szkół podstawowych. Wystawę można odwiedzać do końca lutego bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy.

Narzędzia i usługi