• Temperatura -1oC
  • Ciśnienie 1009.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

O BEZPIECZEŃSTWIE NA FESTYNIE RODZINNYM OSP KUNICE

     Festyn Rodzinny  tradycyjnie organizowany  przez Ochotniczą Straż Pożarną Kunice na Stadionie  Unii to doskonała okazja do rozmowy o bezpieczeństwie. Straż Miejska zaakcentowała swoją obecność  w imprezie ustawiając stoisko z gadżetami. Przedszkolaki, młodzież szkolna oraz dorośli chętnie odwiedzali nasz punkt biorąc udział, na zasadzie zabawy w quizach i rebusach z zakresu bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz roli i zadań tut. Straży Miejskiej. Duże było zainteresowanie gadżetami, które rozdane zostały wśród aktywnych w zabawie oraz pozostałych gości imprezy. 

DZIEŃ STRAŻNIKA MIEJSKIEGO Z AWANSEM SŁUŻBOWYM

      Dzień 29 sierpnia jest  Ustawowym Dniem Strażnika Miejskiego.  Z tej okazji Burmistrz Miasta Pani Danuta Madej wraz z zastępcami i sekretarz złożyła życzenia naszym strażnikom i awansowała na wyższy stopień służbowy starszy specjalista - Wojciecha Lemańskiego, młodszy strażnik - Kamilę Basińską i Joannę Kaczmarczyk.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI

   Żarscy Strażnicy Miejscy przy udziale przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie, tradycyjnie przed wakacjami w miejscowych szkołach podstawowych przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.  Aby uniknąć  groźnych  sytuacji,  przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.  Wakacje  w mieście, na wsi, w lesie, nad wodą, w górach lub w innym kraju będą mile wspominane jeżeli  wypoczywający będą przestrzegać uwag rodziców czy opiekunów, poleceń osób sprawujących opiekę w wypoczynku zbiorowym, komunikatów czy też poleceń i uwag ratowników nad wodą i w górach.  Czas wolny od zajęć szkolnych jest sprzyjający  dla pokus i eksperymentów, nie zawsze pożytecznych. Dlatego  w  klasach starszych apelujemy o asertywność, w przypadkach namowy grupy rówieśniczej do zapalenia papierosa, wypicia alkoholu,  użycia  „dopalaczy” lub innego środka odurzającego. Wszyscy uczniowie proszeni są  o proekologiczne zachowanie w miejscach wakacyjnego wypoczynku. Uczniowie z klasy III od nas otrzymali książeczki p.t. „Bezpieczne wakacje”
Życzymy bezpiecznych i szczęśliwych wakacji.

Z BEZPIECZEŃSTWEM NA TY

    W przedostatnią niedzielę 05 czerwca w Rynku podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka, Straż Miejska dbała o przestrzeganie ładu i porządku publicznego i nie tylko. Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych mieszkańców przygotowaliśmy gadżety z elementami odblaskowymi. Mając na uwadze to, że dzieci lubią one różne formy konkursów, quizów, zagadek i puzzli więc przygotowaliśmy się. Stanowisko nasze było oblegane przez uczestników imprezy. Tym sposobem mamy możliwość  przekonać się, że  posiadają bardzo bogatą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Okazją do rozmowy o bezpieczeństwie z nieletnimi mieszkańcami jest również obecność naszych funkcjonariuszy na festynach szkolnych organizowanych w maju i czerwcu przez żarskie placówki oświatowe. 

PSIA CZUJNOŚĆ

W dniu 31.05.2016r. psy jednej z mieszkanek miasta  podczas porannego spaceru, w rejonie zamku wśród zarośli wywęszyły  niewidomego na jedno oko psa z kagańcem przywiązanego do kabla przy murze zamku. Zwierzę  nie posiadało identyfikatora, w związku z tym zamierzono umieścić go w tutejszym schronisku dla zwierząt. Po około godzinie do Straży Miejskiej zgłosił się mężczyzna i poinformował o zaginięciu psa. Wskazał miejsce  pozostawienia zwierzęcia. Okazało się, że właściciel z psem przyjechał z południa Polski w odwiedziny chorego, w pobliskim szpitalu. Ze względu na wysoką temperaturę powietrza i bezpieczeństwo pupila nie pozostawił  w samochodzie uznając, że będzie bezpieczniejszy w pobliskich zaroślach. Zachowanie właściciela jest czynem niezgodnym z prawem, za co został pouczony.

O BEZPIECZEŃSTWIE WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW

W ramach działań profilaktycznych i dbałości o bezpieczeństwo nieletnich  mieszkańców  funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili pogadanki w gimnazjach. Poruszono między innymi zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, agresją i przemocą, cyberprzemocą, środkami psychoaktywnymi, uzależnieniami- nikotyna, alkohol, narkotyki w tym dopalacze oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Spotkania okazały się owocnymi, młodzi ludzie  zadawali pytania tematyczne i dzielili się swoimi spostrzeżeniami jak również doświadczeniami.

ZANIECZYSZCZONE MIEJSCE USTAWIANIA DZWONÓW

     W dniu dzisiejszym przy ul. Zamkowej, w miejscu ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Straż Miejska stwierdziła porzucone odpady komunalne zmieszane. Wobec właściciela odpadów podjęto stosowne czynności służbowe i zobowiązano do uporządkowania terenu. Wcześniej przedmiotowe miejsce było nagminnie zanieczyszczone, pomimo ustawionych dużych kontenerów śmietnikowych. Lokalizacja została zmieniona i aktualnie pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych usytuowane są na wydzielonej część pobliskiego parkingu. Przypomina się, że porzucanie  odpadów zmieszanych w miejscu ustawienia dzwonów stanowi wykroczenie grożące karą grzywny.
 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE POZA KANALIZĄ

Do Straży Miejskiej wpływają sygnały o niechlubnej praktyce sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych  powstałych  po sprzątaniu obiektów działalności gospodarczej w rejonie centrum miasta. Pozostałość po myciu powierzchni podłogowych wylewana jest na chodnik w pobliżu studzienki do odbierania wód opadowych. Przypomina się, że proceder jest niezgodny z prawem objęty sankcjami karnymi. Na wskutek tego funkcjonariusze nasi podczas patrolowania miasta  wnikliwie sprawdzają podobne zdarzenia.

MIŁE SPOTKANIE Z MALUSZKAMI W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 3

       Na zaproszenie Kierownictwa Miejskiego Żłobka nr 3 przy ul. Broni Pancernej Straż Miejska uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi. W pogadance wykazały się  one znajomością z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W prezencie otrzymały gadżety- elementy bezpieczeństwa w postaci buziek odblaskowych.
 

SPALAŁ ODPADY

Funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas patrolowania ul. Szpitalnej dostrzegli dym unoszący się w rejonie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Okazało się, że posiadacz odpadów  w   ognisku spalał między innymi szczątki roślinne oraz odpady z plastyku i kable. Spalanie odpadów jest zabronione prawem, w związku z tym na sprawcę nałożono karę grzywny.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9

Narzędzia i usługi