• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 1014.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

STRAŻ MIEJSKA ŻARY

ZIMOWY WYPOCZYNEK –FERIE SZKOLNE

   To już pierwszy tydzień ferii zimowych w województwie lubuskim. Aura jeszcze nie sypnęła śniegiem w naszym mieście. Uczniowie, sanki, jabłuszka, narty i pagórki cierpliwie czekają. Młodzi mieszkańcy wypoczywający w naszym mieście mogą skorzystać z bogatej gamy form wypoczynku przygotowanego przez szkoły, placówki oświatowe, MOSRiW i stowarzyszenia . Aby czas wolny od zajęć szkolnych wykorzystać w sposób bezpieczny, tuż przed  feriami funkcjonariusze Straży Miejskiej, wspólnie z policjantami, strażakami i ratownikami wodnymi przeprowadzili pogadanki w szkołach podstawowych. Przypomnieli uczniom o głównych zasadach bezpieczeństwa  jakimi należy się kierować podczas ferii będąc m.in. w domu, na świeżym powietrzu lub na wypoczynku zorganizowanym. Do uczniów starszych klas zaapelowano o zachowanie asertywności w przypadku namowy grupy rówieśniczej do czynu niezgodnego z ogólnie przyjętymi kanonami. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych, Straż Miejska również w trakcie ferii patroluje rejony miejsc na terenie miasta , w których odbywają się zajęcia „feryjne”.

NIEBEZPIECZNY DYM

       W piątek 02 lutego strażnicy miejscy podczas patrolowania ulicy Piastowskiej w Żarach zauważyli zadymioną nieruchomość. Okazało się, że na terenie byłego Domu Spokojnej Starości na powierzchni ziemi rozpalone było ognisko, w którym ujawniono spalanie odpadów , w tym tworzyw sztucznych. Toksyczny dym ze spalanych odpadów pogorszył jakość powietrza w naszym mieście.  Sprawca wykroczenia ukarany został karą grzywny, ognisko niezwłocznie ugasił.

BEZPIECZEŃSTWO A FAJERWERKI

W związku z nadchodzącym nowym rokiem kalendarzowym strażnicy miejscy wspólnie z policjantami przeprowadzili pogadanki w szkołach podstawowych o bezpieczeństwie związanym z używaniem wyrobów pirotechnicznych oraz skutkach prawnych.  Uczniowie zrozumieli nasz przekaz. Jednak okazuje się, że od kilku dni z różnych części naszego miasta słychać odgłosy odpalanych petard. Najczęściej ten rodzaj zabawy upodobali sobie nastolatkowie. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpływają zgłoszenia o uciążliwości z tym związanej, szczególnie w porze popołudniowo-wieczorowej. Osoby zabawiające się tym sposobem łamią przepisy prawa i muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi. Przypominamy, że w Żarach materiały pirotechniczne używać można w dniu 31 grudnia i 1 stycznia. Przypominamy również o prawnym zakazie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. 

ŻARSCY UCZNIOWIE IDĄ BEZPIECZNĄ DROGA DO SZKOŁY 2017/2018

      Strażnicy Miejscy wraz z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Żarach zakończyli cykl spotkań w szkołach podstawowych klasy I-VI, o tematyce bezpiecznej drogi do szkoły. Przypomniano jakie czynności należy wykonać przed wyjściem z  domu i jak poprawnie zabezpieczyć mieszkanie, czym należy kierować się,  aby bezpiecznie pokonać drogę do szkoły, uzmysłowiono o konieczności opanowania kryteriów jakimi należy kierować się podczas wyboru drogi do szkoły i do domu, przedstawiono oraz przypomniano jakie należy przyjmować postawy i zachowania podczas drogi do szkoły, uzmysłowiono jakie sytuacje oraz jakie miejsca mogą być niebezpieczne. Przestrzeżono  przed  kontaktem z osobami nieznanymi oraz zwierzętami. Stróże prawa uczniom klas pierwszych podarowali kamizelki odblaskowe, a pozostałym gadżety z elementami odblaskowymi.

25 LAT SŁUŻBY ŻARSKIEJ STRAŻY MIEJSKIE NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W  kwietniu  2017 roku  minęło   ćwierć wieku od  daty utworzenia Straży Miejskiej w Żarach.  Obraz ówcześnie nowych  mundurowych stróży prawa  dość szybko  ukształtował się pozytywnie w opinii lokalnej społeczności, wobec  której strażnicy pełnią rolę służebną. Zaufanie wciąż wzrasta, co jest odzwierciedleniem kilkudziesięciu tysięcy zgłoszeń i podjętych interwencji. Na co dzień, oprócz zadań wyznaczonych, wykazują się własną inicjatywą wpływającą na polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców i wyglądu estetycznego miasta. Na Straż Gminną/Miejską nakładanych jest coraz więcej uprawnień ustawowych i kompetencji, co przekłada się na ciągłe dążenie  poprawy  bezpieczeństwa mieszkańców gmin.  

PRZEZ MIASTO PRZESZŁA WICHURA

      W dniu wczorajszym (05.10.2017r) od godzin wieczorowych przez nasze miasto przechodziła wichura powalając m.in. drzewa i łamiąc konary drzew. Wyłomy w kilku miejscach zablokowały ciągi komunikacyjne. Interweniowała Powiatowa Państwowa  Straż Pożarna w Żarach, Ochotnicza Straż Pożarna w Żarach i PK. PEKOM S.A. w Żarach. Od wczoraj i dziś od wczesnych godzin porannych patrole Straży Miejskiej sprawdzają miejsca, w których występują utrudnienia w ruchu. Są to zatoki autobusowe, chodniki i drogi dla rowerów. W kilku miejscach stwierdzono zerwane zwisające konary drzew nad drogą oraz zerwane napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne. Stwierdzony stan niezwłocznie przekazywany jest do kompetentnych instytucji co wpływa na skrócenie czasu usuwania skutków wichury.

22 WRZESIEŃ EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

     W miniony piątek 22 września był dniem pod hasłem „ Europejski  Dzień  bez Samochodu”.  Straż Miejska wzorem lat ubiegłych rozdawała gadżety mieszkańcom, którzy w tym dniu wybrali środek lokomocji alternatywny do samochodu. Aura dopisała więc nasi najmłodsi mieszkańcy  ze szkół i przedszkoli wybrali się na spacer  z hasłami  związanymi z dniem bez samochodu. Z satysfakcją należy przyznać, że  w naszym mieście zaobserwowano zwiększony ruch na drogach dla rowerów, ruch pieszych no i oczywiście mniej zatłoczonych parkingów w centrum miasta. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: 22 WRZESIEŃ EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

JUBILEUSZ DOMU SAMOTNEJ MATKI

       W ostatnią sobotę (10.09.2017r.) na zaproszenie  Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Żarach, Straż Miejska uczestniczyła w festynie pod hasłem „Stawiamy na rodzinę” z okazji 25-Lecia Domu Samotnej  Matki w Żarach. Tradycyjnie strażnicy miejscy przybyli z programem związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Stoisko cieszyło się powodzeniem  przez wszystkie grupy wiekowe. Rozwiązywanie krzyżówki, quiz czy też malowanki sprawiały radość. Chętnie odpowiadali też na zadawane pytania. Okazuje się, że uczestnicy posiadają wiedzę o bezpieczeństwie na dobrym  poziomie. W nagrodę otrzymali gadżety z elementami odblaskowymi i promującymi Straż Miejską w Żarach.

BEZPIECZNIE W DRODZE DO SZKOŁY

Od minionego poniedziałku  04.09.2017r. uczniowie podążyli o szkoły. W mieście na drogach zrobiło się tłoczniej, szczególnie w godzinach porannych, ponieważ uczniowie docierają do swoich szkół w różny sposób - pieszo, rowerem czy też dowożeni samochodem. Straż Miejska patroluje miejsca  w rejonach placówek oświatowych i czuwa aby dla młodych mieszkańców droga do szkoły była bezpieczna. Strażnicy wręczają dzieciom gadżety z elementami odblaskowymi.

RANNY DZIK W LESIE

    W dniu wczorajszym  (06.09.2017r.) do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, w sprawie rannego niebezpiecznego  dzika znajdującego się w lesie przy ul. Sportowej w Żarach. Patrol w niewielkim lasku stwierdził lochę z potomstwem  w ilości 10 sztuk. Zwierzę było  ranne, biegało po lesie stwarzając zagrożenie dla osób, korzystających leśnych dróżek na tzw. skróty. Strażnicy  z pomocą funkcjonariuszy Policji zabezpieczyli wejścia do lasu. O zdarzeniu powiadomiono właściciela terenu- Nadleśnictwo Lipinki.  Na miejsce przybyła Straż Leśna i Powiatowy Weterynarz, który stwierdził, że zwierzę zostało ranne w wyniku postrzału. Dalsze czynności w sprawie przejęła Straż Leśna i właściciel lasu. Weterynarz uznał, że wiek i stan rozwoju młodych dzików pozwala radzić sobie w naturze bez pomocy człowieka.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 14

Narzędzia i usługi