• Temperatura 6oC
  • Ciśnienie 1004.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Kolejne kroki w walce z koronawirusem: https://www.gov.pl/koronawirus/kolejne-kroki

Załączniki

Pomagamy

Urząd Miejski w Żarach wspiera wolontariuszy, którzy pomagają osobom samotnym w trudnym czasie epidemii. Polski Czerwony Krzyż otrzymał środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki i gogle zakupione ze środków uruchomionych z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Podobnie całe wyposażenie ochrony osobistej otrzymują strażacy z OSP Żary-Kunice współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Komunikat w sprawie programu rehabilitacji

Ważny komunikat dla osób pobierających świadczenia rodzinne

W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzeniem kolejnych ograniczeń związanych z bezpieczeństwem informujemy, że w kwietniu 2020 r. zostają wstrzymane wypłaty gotówkowe wszystkich świadczeń rodzinnych wypłacanych w kasie MOPS w Żarach, w tym: 500+, zasiłków rodzinnych, św. alimentacyjnych, św. opiekuńczych, św. rodzicielskich oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
       
Wobec powyższego prosimy w terminie do 14 kwietnia 2020 r. (przed datą sporządzenia list wypłat) podać nr konta bankowego na które dokonamy wypłaty świadczeń w formie bezgotówkowej (przelew bankowy).
             
Informację na temat nr konta prosimy przekazać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej umieszczonej przy Biurze Obsługi Mieszkańców wejście „B” Ratusza lub drogą elektroniczną  https://empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii.
 
Informujemy, że wyżej wymienione świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej.
 
Telefon do kontaktu:
068 4708392,
068 4708295,
068 4708371.

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

Informacja Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 27.03.2020 r.


 

Zostań w domu

Kontynuacja dotacji celowych dla ROD – 2 edycja

Zarządzenie

Rząd wprowadzając kolejne ograniczenia i zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa, umożliwił również podejmowanie nowych działań przez samorządy.
Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej wydała zarządzenie, które daje prawo nakładania mandatów przez Straż Miejską na osoby, które przebywają w miejscach gdzie jest zakaz wstępu na czas epidemii.

Informacja w sprawie naboru do żłobków miejskich na rok szkolny 2020/2021

1 2 3 4 5 6 ... 106

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.