• Temperatura -12oC
  • Ciśnienie 1000.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Życzenia z okazji Dnia Dziecka - Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary

Uroczystość podpisania umów

29 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej uroczyście podpisały umowy o dofinansowanie projektów:
1. Utworzenie Żarsko- Żagańskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Realizowanego przy współudziale partnerów: Miasta Żagań, Gminy Żary, Gminy Żagań.
2. Rewitalizacja zespołu parkowo- folwarcznego wraz z utworzeniem centrum usług społecznych. Projekt realizowany przez miasto Żary.
 

KONKURS

Załączniki

Świadczenia rodzinne - składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy

Burmistrz Miasta Żary informuje, że od dnia 1 września 2016 roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy tj. 2016/2017.
Wnioski można składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach (Biuro Obsługi Mieszkańca, wejście C) w terminie od 1 września do 30 listopada 2016 r.
Osoby, które złożą wniosek we wrześniu otrzymają wypłatę świadczeń w listopadzie 2016 r. Natomiast osoby, które złożą wniosek od 1 października do 30 listopada, otrzymają świadczenia w miesiącu grudniu 2016 roku z wyrównaniem za listopad.

Święto Niepodległości

Darmowa Komunikacja w okresie Wszystkich Świętych

„Ławeczka szkolna”

Wczoraj podczas uroczystości 110 lat istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żarach oraz 70-lecia żarskiej oświaty odsłonięto pomnik "Ławeczka szkolna" w parku przy Żarskim Domu Kultury.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Ławeczka szkolna

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Współpraca Żary - Weißwasser

    W czwartek 20 października Burmistrz Żar Danuta Madej oraz Wiceburmistrz Olaf Napiórkowski spotkali się z Burmistrzem Weißwasser Torsten Pötzsch.
   Rozmowy obejmowały sprawy związane z projektem partnerskim realizowanym w kolejnych latach z Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser”. Poruszono kwestie przyszłych, dużych projektów partnerskich dotyczących zagospodarowania kompleksu sportowego „Syrena” na potrzeby turystyki kamperowej. Prowadzono także rozmowy związane z organizacją różnych imprez kulturalnych m.in. wspólny Festiwal Muzyczny w 250. rocznicę śmierci Telemanna.
Podczas wizyty Burmistrz Weißwasser odwiedził Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "Źródlana", wieżę widokową w Zielonym Lesie, mógł zobaczyć także prace budowlane na terenie kompleksu „Syrena”, gdzie powstanie parking oraz plac rekreacyjny związany z udostępnieniem moreny czołowej.
Zarówno Burmistrz Żar Danuta Madej jak i Burmistrz Weißwasser Torsten Pötzsch wyrazili chęć kontynuowania dotychczasowej współpracy. Burmistrz Żar została poproszona o złożenie rewizyty w grudniu tego roku. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Współpraca Żary - Weißwasser

1 2 3 4 5 6 ... 40

Narzędzia i usługi