• Temperatura 1oC
  • Ciśnienie 1004.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Ostrzeżenie meteorologiczne !

Konferencja – „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach”

20 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu pn. „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” umowy
o dofinansowanie Projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji Działanie: Wysoka jakość systemu oświaty.
W konferencji udział wzięli: Lubuski Kurator Oświaty- Ewa Rawa, Burmistrz Miasta Żary - Danuta Madej, z-ca Burmistrza Miasta Żary Olaf Napiórkowski, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie - Michał Morżak, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski.
W konferencji ponadto uczestniczyli partnerzy projektu - pracownicy naukowi Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu prodziekan Wydziału Matematyki
i Informatyki UAM profesor dr hab. Jerzy Szymański, Kierownik Wydziałowego Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki, Pełnomocnik Dziekana WMiI UAM ds. współpracy ze szkołami dr Edyta Juskowiak, pracownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego
w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu dr Izabela Marciniak, pełnomocnik dziekana ds. promocji Wydziału Matematyki i Informatyki dr Izabela Bondecka-Krzykowska,  pełnomocnik dziekana ds. koordynacji wydarzeń na Wydziale Elżbieta Skrzypczak,
Nie zabrakło również partnerów: z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - dyrektor Lidia Bugiera, konsultant Grażyna Uhman oraz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze- dyrektor Marzena Szafińska-Chadała, z-ca dyrektora
p. Zubowicz.
 
CELEM PROJEKTU JEST: POPRAWA FUNKCJONOWANIA I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA SYSTEMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE MODELU SZKOŁY ĆWICZEŃ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ŻARACH W SIECI Z 9 SZKOŁAMI WE WSPÓŁPRACY
Z PARTNERAMI W LATACH 2019-2021.
100% DOFINANSOWANIA PROJEKTU Z UE, MEN: 1.008.396,81 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

IV edycja programu wymiany pieców

UWAGA
Informujemy, iż dzień 15.02.2020 r. (sobota) przypada na dzień wolny od pracy. W związku z powyższym składanie wniosków rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym tj. dnia 17.02.2020 r. (poniedziałek) od godz. 8:00.
 

Walentynki

Kondolencje

Kwalifikacja wojskowa 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Żary

Ferie Żary 2020

Załączniki

Żarskie kobiety KOBIETOM

Zaproszenie na XV sesję Rady

1 2 3 4 5 6 ... 100

Narzędzia i usługi