• Temperatura -2oC
  • Ciśnienie 1003.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Zajęcia poza klasą, czyli „Aktywna edukacja” w Szkole Podstawowej nr 5 w Żarach

Aktywna edukacja miała zawsze wielu zwolenników. Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żarach postanowili  stworzyć własny projekt, w przekonaniu, że nauka poza szkołą rozwija wyobraźnię, uczy samodzielności, inspiruje do zadawania pytań, rozwija pewność siebie, łączy różne dziedziny nauki, a przede wszystkim ma przełożenie na rzeczywistość.
Zaproponowano uczniom między innymi lekcję o pracy urzędników na rzecz mieszkańców naszego miasta, którą przeprowadziła Pani Burmistrz Danuta Madej. Uczniowie dowiedzieli się, jakie sprawy mogą załatwić w Urzędzie Miasta, czym się zajmują ludzie tu pracujący, jakie wprowadzono ułatwienia mieszkańcom w ostatnim czasie. W drugiej części spotkania Pani Burmistrz odpowiadała na pytania uczniów dotyczące jej pracy, zainteresowań i pasji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: „Aktywna edukacja” w Szkole Podstawowej nr 5 w Żarach

DROGA DO ZATRUDNIENIA

Załączniki

Nowy WIRTUALNY SPACER po Żarach

Można porównać jak zmieniły się Żary w ciągu ostatnich 7 lat.

NABÓR WNIOSKÓW W 2018 r.

   Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 21 lutego 2018 r.
            Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 10 sierpnia 2017 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
 
 Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
 
            Dofinansowanie realizowane będzie w przypadku otrzymania przez Gminę Żary o statusie miejskim  środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze. W zależności od wysokości przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
            Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2018 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach w pokoju nr 306. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 68 470 83 69.

Załączniki

Walentynki 2018

Prezydent RP Andrzej Duda w Żarach

Setki mieszkańców Żar przybyło na spotkanie z Prezydentem RP. Nie zabrakło również wspólnych zdjęć i krótkich rozmów z mieszkańcami.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

46Galeria zdjęć: Prezydent RP Andrzej Duda w Żarach

Koncert Jubileuszowy "Moje sześć strun muzyki" Adama Mikulskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Koncert Jubileuszowy \" Moje sześć strun muzyki\" Adama Mikulskiego

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Załączniki

Chromik

Chromik na sesji Rady Miejskiej w Żarach. Gratulacje od Danuty Madej Burmistrz Miasta Żary.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Chromik na sesji Rady Miejskiej w Żarach

Ogłoszenie o naborze ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Wielkanocnego 2018

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 36

Narzędzia i usługi