Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Pierwszy mieszkaniec Żar w 2020 r.

Burmistrz Żar Danuta Madej spotkała się dzisiaj w ratuszu z rodziną pierwszego urodzonego w 2020 roku w Żarach dziecka. Pani Burmistrz złożyła gratulacje i życzenia zdrowia oraz samych szczęśliwych dni z okazji narodzin Michaliny.

Zamek wraca do miasta

Dzisiaj podpisana została umowa darowizny zamku Bibersteinów, będącego częścią kompleksu zamkowo-pałacowego wraz z działką nr 332/1 o powierzchni 5 502 m2, pomiędzy właścicielami zamku a miastem Żary. W budżecie miejskim na 2020r. jest 250 tysięcy złotych i środki te mają być w pierwszej kolejności przeznaczone na zabezpieczenie obiektu, wyczyszczenie fosy, monitoring, oświetlenie i rozpoczęcie projektów związanych z renowacją. Miasto poniosło wyłącznie koszty sądowe w wysokości ok. 400 złotych, mimo że wartość całej nieruchomości właściciele oszacowali na 2,5 miliona złotych. A notariusz spisał umowę nieodpłatnie. 18 stycznia 1992r. miasto sprzedało kompleks zamkowo-pałacowy Robertowi Hamerlikowi za kwotę równowartości 100 tysięcy dolarów. Wówczas była to kwota 1 miliarda złotych. Obecni właściciele kupili kompleks zamkowo-pałacowy od komornika sądowego po bankructwie poprzedniego właściciela, w 2006r. za kwotę 419 tysięcy złotych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Zamek wraca do miasta

Rehabilitacja lecznicza

Walczymy o granty z Programu „Rozwój lokalny"

Żary znalazły się wśród 54 polskich miast (startowało 213), które przygotowały najlepszy zarys projektu rozwoju miasta. Jesteśmy jedynym miastem z woj. lubuskiego wybranym do drugiego etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz finansowanego z Funduszy Norweskich. Program "Rozwój lokalny" ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast. Przedstawiciele wybranych w konkursie miast spotkali się w Warszawie z minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, ekspertami Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych. Walczymy dalej !!!
 
 

28 finału WOŚP w Żarach

Mamy rekord w Żarach!!!! Kwota pieniędzy zebrana podczas 28 finału WOŚP w Żarach, sztab przy Żarskim Domu Kultury oraz przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. WOŚP to około 131 000 zł prawie o 43 000 zł więcej niż rok temu. Dziękujemy mieszkańcom, którzy włączyli się w tą akcję, sztabom, wolontariuszom i wszystkim którzy przyczynili się do najlepszego w historii wyniku. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała dla dziecięcej medycyny zabiegowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: 28 finału WOŚP w Żarach

Wschodnie Dolne Łużyce

Koszykarski Mecz Sezonu – 28. Finał WOŚP

28. Finał WOŚP

Żarsko Żagański Obszar Funkcjonalny

W żarskim ratuszu podpisane zostało Porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miast Żary i Żagań oraz gmin Żary, Żagań i Iłowa. Gminy postanowiły przygotowywać się do wspólnego składania projektów unijnych w nowej perspektywie 2021 - 2027. W ramach dotychczasowego Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego wykonano uzbrojenie terenu strefy przemysłowej, wybudowano dwie drogi ul. Rzemieślnicza i Handlowa, postawiono nowe wiaty przystankowe, Centrum Przesiadkowe przy ul. Ułańskiej oraz prowadzony był projekt oświatowy.
                 

Ptasia grypa

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 100

Narzędzia i usługi