• Temperatura -12oC
  • Ciśnienie 1000.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

III EDYCJA „BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNA ŻARANKA” i „BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNA GIMNAZJALISTKA”

    Burmistrz Miasta  Żary Danuta Madej, w trosce o bezpieczeństwo mieszkanek miasta  organizuje III edycję zajęć z samoobrony dla kobiet „Bezpieczne Żary, bezpieczna Żaranka” i „Bezpieczne Żary, bezpieczna gimnazjalistka”.
Celem zajęć jest nauczenie kobiet i dziewcząt podstawowych zasad prewencji i samoobrony. Jak nie stać się ofiarą napaści? W jaki sposób skutecznie wołać o pomoc? Jak przyjąć postawę asertywną? W jaki sposób wyrwać się napastnikowi? Jak bronić się w przypadku próby gwałtu? Gdzie i kiedy szukać pomocy prawnej w przypadku ataku agresora? oraz wiele innych zagadnień praktycznych i teoretycznych. Podczas zajęć Panie poprawią także swoją sprawność fizyczną, elastyczność, kondycję i wytrzymałość.
   Zajęcia przewidziane są dla 30 kobiet pełnoletnich i 30 gimnazjalistek. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w czterech grupach 15-sto osobowych raz w tygodniu w ciągu godziny, łącznie po 8 godzin każda grupa.  Okres trwania od 7 marca do 25 kwietnia 2018r. Miejscem zajęć będzie sala gimnastyczna w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Żarach  ul. Parkowa.  W programie przewidziane są również jedno i dwugodzinne  zajęcia teoretyczne, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ze specjalistami od uzależnień, psychologiem, prawnikiem i ratownikiem medycznym. Inauguracja w środę 7 marca 2018r. o godzinie   18.00 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Żarach ul. 9 Maja w Sali gimnastycznej budynku Zespołu.
 Realizatorem przedsięwzięcia jest Straż Miejska i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
SZANOWNE PANIE i GIMNAZJALISTKI SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH.

Załączniki

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

NABÓR WNIOSKÓW W 2018 r.
 
Burmistrz Miasta Żary ogłasza dodatkowy nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 9 marca 2018 r.
            Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 10 sierpnia 2017 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
 
 Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
 
            Dofinansowanie realizowane będzie w przypadku otrzymania przez Gminę Żary o statusie miejskim  środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze. W zależności od wysokości przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
            Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2018 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach w pokoju nr 306. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 68 470 83 69.

Załączniki

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

Terminy realizacji wypłat świadczeń

Żarska Róża Biznesu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z III Gali Żarskiej Róży Biznesu i Spotkania Noworocznego z przedsiębiorcami.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

82Galeria zdjęć: III Gala Żarskiej Róży Biznesu

Zaproszenie na prelekcję

Wielkie sprawy średnich miast

Wczoraj Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez marszałek województwa Elżbietę Annę Polak, które odbyło się w Zielonej Górze. W spotkaniu uczestniczyli również prezydent Nowej Soli oraz burmistrzowie Świebodzina, Międzyrzecza i Słubic.
Głównymi tematami spotkania była realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz potrzeby miast średnich. Wszystkie te miasta korzystają z rządowego projektu Pakiet Średnich Miast, który ma pomóc mniejszym ośrodkom konkurować z dużymi w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
 

Spotkanie

Dzisiaj Danuta Madej Burmistrz Żar spotkała się w ratuszu z Panią Anetą Reichel - Wasiljew, zdobywczynią tytułu Człowiek Roku KRONO 2017 oraz z Panią Jolantą Jureczko, która zajęła II miejsca w plebiscycie Człowiek Roku KRONO 2017 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna na terenie powiatu żagańskiego i żarskiego.

Wizyta w Hurtowni Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j.

Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary oraz Ireneusz Brzeziński Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji odwiedzili dzisiaj Hurtownię Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. na ul. Gospodarczej w Żarach. Rozmowa upłynęła w miłej i przyjaznej atmosferze. Poruszano tematy gospodarcze miasta, a w szczególności problemy strefy przemysłowej. 

Ferie 2018

1 2 3 4 5 6 ... 38

Narzędzia i usługi