Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Żarski Orszak Trzech Króli

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Żarski Orszak Trzech Króli

Koncert Noworoczny

Bilety wstępu na koncert noworoczny można odbierać w Urzędzie Miejskim w Żarach w pokoju nr 102 na I piętrze od godziny 9.00. Ilość biletów ograniczona.

Przedsiębiorcy sprzedający alkohol

      Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2018 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2017r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty  można  wnosić na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA numer rachunku 21 10205402 0000 0302 0313 9037 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach w godzinach pracy Urzędu.
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (ustawa z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednolity tekst z 2016 roku, poz. 487 ze zmianami). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 208 tut. Urzędu lub pod numerem telefonu (68)470-83-29.

Załączniki

Logo Żarskiego Wolontariatu

Załączniki

Orszak Trzech Króli

Sylwester 2018

Tablice na żarskim dworcu

Na dworcu kolejowym w Żarach zamontowano cztery nowe, estetyczne tablice. Na dwóch tablicach umieszczono krótką historię żarskiego dworca i kolei. Na dwóch kolejnych są rysunki z opisami trójjęzycznymi najważniejszych zabytków w mieście.
Tablice zostały wykonane w ramach projektu pt.” Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weiβwasser”, dofinansowanego z Programuj Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Tablice na żarskim dworcu

Społeczna Rada Przedsiębiorców

20 grudnia 2017 r. w ratuszu odbyło się wigilijne spotkanie Społecznej Rady Przedsiębiorców z Danutą Madej Burmistrz Miasta Żary.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Wigilijne spotkanie

1 2 3 4 5 6 ... 36

Narzędzia i usługi