• Temperatura -2oC
  • Ciśnienie 975.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

UKS Chromik Żary promuje miasto

14 listopada w żarskim ratuszu Danutę Madej Burmistrz Miasta Żary odwiedził Tomasz Ostrowski Manager UKS Chromik Żary, który wręczył pamiątkowy szalik z nowej kolekcji gadżetów klubowych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla SWISS KRONO

   Wydana została pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu rozdzielenia, podczyszczenia i przesyłu wód przemysłowych na terenie zakładu SWISS KRONO sp. z o.o. w Żarach.
   W przedmiotowej decyzji firma nie miała obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ponieważ Karta informacyjna przedsięwzięcia została opracowana tak szczegółowo, że raport nie był konieczny do określenia możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
   Ponadto brak konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyraziły: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.
   Jednocześnie informujemy, iż przedsięwzięcie polegające na budowie układu rozdzielenia i przesyłu ścieków przemysłowych z rejonu fabryki kleju (odsoliny z wież chłodzących) oraz ze stacji uzdatnia wody pozwoli na odłączenie istniejącego odpływu ścieków przemysłowych z tych regionów do kanalizacji deszczowej. Ścieki te będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i wykorzystywane do celów technologicznych na terenie zakładu. Ich nadmiar, po oczyszczeniu, będzie odprowadzany do odbiornika rowu Si6 – po otrzymaniu stosownych pozwoleń. Należy zauważyć że ścieki z wież chłodzących charakteryzują się znacznie niższymi parametrami od najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Natomiast wszystkie ścieki przemysłowe z terenu suszarń, po oczyszczeniu zostaną w całości wykorzystane do procesów technologicznych zakładu. Ścieki te nie będą odprowadzane do rowu.

Załączniki

Obchody Święta Niepodległości na żarskim rynku

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: Obchody Święta Niepodległości na żarskim rynku

ŻARSKIE POWIETRZE – WYNIKI 01-10 LISTOPAD 2017 r.

Spełniamy oczekiwania mieszkańców systematycznie informując. Podajemy do wiadomości cotygodniowe wyniki pomiarów powietrza. Więcej informacji - wejdź i zobacz http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app

Nowy Partner Żarskiej Karty Seniora

70 lat Unii Kunice

W czwartek 9 października Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary spotkała się w ratuszu z Panem Bogdanem Klockowskim wieloletnim działaczem Unii Kunice i autorem książki "70 lat Klubu Piłkarskiego Unia Kunice".

Wizyta Wicewojewody

W dniu 08.11.2017 r. z wizytą w Żarach przebywał Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch na zaproszenie Danuty Madej Burmistrz Miasta Żary. W czasie wizyty poruszono sprawy dotyczące inwestycji w Żarach, budowy dróg, modernizacji rzeki Żarki i możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z wyjazdem na Lubsko.

Nagrody dla żarskich firm

7 listopada w żarskim Ratuszu Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary spotkała się z przedsiębiorcami. Pani Burmistrz złożyła gratulację firmom z okazji otrzymania nagród gospodarczych województwa lubuskiego i nie tylko podkreślając, że dzięki działalności przedsiębiorców Żary zyskują gospodarczo a sukcesy firm są powodem do dumy dla naszego miasta.
Nagrodzone firmy to:
LUBUSKI LIDER BIZNESU 2017
 
MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA
Prywatne Centrum Chirurgiczne ESKULAP Gabinety Specjalistyczne Janusz Stankiewicz
METAL Makowska Urszula
WENTOR Piotr Wentlant
 
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
AK ANATOL Anatol Kałasznikow
aPRESS Paweł Sinkiewicz
M&J Sp. z o.o. Marcin Jakowicki Jacek Jakowicki
 
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
TANDEM Sp. z o.o. Henryk Jung Piotr Ciechanowicz
 
LUBUSKI LIDER INNOWACJI
M&J Sp. z o.o. Marcin Jakowicki Jacek Jakowicki
 
DEBIUT ROKU
Firma Handlowo-Usługowa LaVenda Anna Czarnota
 
SREBRNE ORŁY
PKS S.A. Józef Słowikowski
 
LUBUSKIE NAGRODY INNOWACJI
 
INNOWACYJNY PRODUKT
URBAN Polska Sp. z o.o. Janusz Bubień
 
INNOWATOR ROKU
BWH electric Wiesław Skotnicki
1 2 3 4 5 6 ... 31

Narzędzia i usługi