• Temperatura 12oC
  • Ciśnienie 998.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Nagrody Sportowe

6 marca br. w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyło się podsumowanie osiągnięć sportowych za rok 2017 oraz rozstrzygnięcie trzeciej już edycji plebiscytu sportowezary.pl.
ZWYCIĘZCY I NOMINOWANI W PLEBISCYCIE SPORTOWEZARY.PL ZA ROK 2017
 
SPORTOWIEC ROKU: Zuzanna Matusiewicz (Żarski Klub Sportów Walki)
Nominacje:
Radosław Boniec
Mariusz Małachowski (Chromik Żary)
Maciej Zembik (Żarski Klub Sportów Walki)
 
KLUB ROKU: Chromik Żary
Nominacje:
Agros Żary
Żary Klub Sportów Walki
 
TRENER ROKU: Dawid Polok (Żarski Klub Sportów Walki)
Sebastian Końcowik (Klub Karate Kontra)
Artur Mikołajczyk (Agros Żary)
Łukasz Rubczyński (Chromik Żary)
Dariusz Wisz (Agros Żary)
 
MŁODZIEŻOWIEC ROKU: Mateusz Murias (Agros Żary)
Adrian Cieślak (Agros Żary)
Laura Derej (Żarki Klub Sportów Walki)
Bartosz Dorosz (Agros Żary)
Nikola Drozdek (Agros Żary)
Martyna Grajcar (Klub Karate Kontra)
Piotr Horożaniecki (UKS Promień Żary)
Marcin Jung (Agros Żary)
Jakub Karolewicz (Agros Żary)
Bartłomiej Kuczmarski (Agros Żary)
Mikołaj Leń (Agros Żary)
Natalia Kozłowska (Klub Karate Kontra)
Maja Majdańska (Agros Żary)
Zuzanna Mistoń (Agros Żary)
Aleksander Płatek (Agros Żary)
Kamila Skałacka (Klub Karate Kontra)
Hubert Zakrzewski (Agros Żary)
Emilia Żelazek (Agros Żary)
 
IMPREZA ROKU: AK Anatol Mini Dycha i AK Anatol Mini Cross (biegi dla dzieci)
Nominacje:
Finał Pucharu Polski PZKosz
Dycha po Żarach i Cross Górski po Zielonym Lesie
Grand Prix Kaczmarek Electric MTB
Puchar Polski Muaythai Kadetów i Dzieci
Parkrun Żary
Żarska Liga Futsalu
 
AMBASADOR ROKU: Michał Rozmys

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

132Galeria zdjęć: Nagrody Sportowe 2018

Załączniki

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Burmistrz Miasta Żary ogłasza
nabór dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
 
Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia kompletnej i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w placówce żłobka od 3 kwietnia 2018 r.).
Karty wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty potwierdzające zatrudnienie, samotne wychowywanie dziecka, i inne sytuacje zaznaczone w Karcie zgłoszenia) należy złożyć  u dyrektora żłobka w terminie od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.
 
Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.
 
Do żłobka będą przyjmowane dzieci:
  • w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia,
  • zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie miasta Żary (weryfikacja zamieszkania będzie prowadzona m.in. w oparciu o zameldowanie, umowy najmu lokalu, podatki i daniny publiczne płacone na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim),
 
Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są do aktualizacji danych i potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2018 r.
Aktualizację danych i potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji” należy złożyć u opiekuna grupy, do której dziecko uczęszcza  w terminie od 3 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r.
 
Na podstawie złożonych kart i deklaracji komisje kwalifikacyjne powołane przez dyrektorów placówek sporządzą listy dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2018 r. oraz listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.
Obie listy w terminie do 19 maja b.r. zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń właściwego żłobka.

Załączniki

Logo Żarskiego Wolontariatu

W czwartek 1marca br. w żarskim ratuszu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na Logo Żarskiego Wolontariatu.
I nagroda - Aleksandra Suchecka
Projekt logo wybrany do realizacji.
II nagroda - Adrianna Jeleń
III nagroda - Joanna Uchman
Wszystkim uczestnikom, wyróżnionym i zwycięzcom gratulujemy!!!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31Galeria zdjęć: Logo Żarskiego Wolontariatu

Rekrutacja do przeszkoli na rok szkolny 2018/2019

Nabór wniosków w ramach Programu „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” na 2018 rok

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego:
„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”
czytaj dalej

Zapraszamy

Koperta życia

III EDYCJA „BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNA ŻARANKA” i „BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNA GIMNAZJALISTKA”

    Burmistrz Miasta  Żary Danuta Madej, w trosce o bezpieczeństwo mieszkanek miasta  organizuje III edycję zajęć z samoobrony dla kobiet „Bezpieczne Żary, bezpieczna Żaranka” i „Bezpieczne Żary, bezpieczna gimnazjalistka”.
Celem zajęć jest nauczenie kobiet i dziewcząt podstawowych zasad prewencji i samoobrony. Jak nie stać się ofiarą napaści? W jaki sposób skutecznie wołać o pomoc? Jak przyjąć postawę asertywną? W jaki sposób wyrwać się napastnikowi? Jak bronić się w przypadku próby gwałtu? Gdzie i kiedy szukać pomocy prawnej w przypadku ataku agresora? oraz wiele innych zagadnień praktycznych i teoretycznych. Podczas zajęć Panie poprawią także swoją sprawność fizyczną, elastyczność, kondycję i wytrzymałość.
   Zajęcia przewidziane są dla 30 kobiet pełnoletnich i 30 gimnazjalistek. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w czterech grupach 15-sto osobowych raz w tygodniu w ciągu godziny, łącznie po 8 godzin każda grupa.  Okres trwania od 7 marca do 25 kwietnia 2018r. Miejscem zajęć będzie sala gimnastyczna w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Żarach  ul. Parkowa.  W programie przewidziane są również jedno i dwugodzinne  zajęcia teoretyczne, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ze specjalistami od uzależnień, psychologiem, prawnikiem i ratownikiem medycznym. Inauguracja w środę 7 marca 2018r. o godzinie   18.00 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Żarach ul. 9 Maja w Sali gimnastycznej budynku Zespołu.
 Realizatorem przedsięwzięcia jest Straż Miejska i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
SZANOWNE PANIE i GIMNAZJALISTKI SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH.

Załączniki

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

NABÓR WNIOSKÓW W 2018 r.
 
Burmistrz Miasta Żary ogłasza dodatkowy nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 9 marca 2018 r.
            Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 10 sierpnia 2017 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
 
 Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
 
            Dofinansowanie realizowane będzie w przypadku otrzymania przez Gminę Żary o statusie miejskim  środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze. W zależności od wysokości przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
            Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2018 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach w pokoju nr 306. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 68 470 83 69.

Załączniki

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

1 ... 3 4 5 6 7 ... 41

Narzędzia i usługi