Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Komunikat

Kondolencje

Święta tuż tuż

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Żarskich Mikołajek

II Liga koszykówka mężczyzn - 14 grudnia

XIV Przeglądu Teatrów Profilaktycznych

11 grudnia w sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury odbył się XIV Przegląd Teatrów Profilaktycznych, organizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Inauguracji wydarzenia dokonał Pan Wiceburmistrz Olaf Napiórkowski i Pan  Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Popławski.
Z żarskich szkół każdego szczebla oraz grupa teatralna ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia i świetlicy środowiskowej „Piątka” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.              
Na scenie pod kierunkiem 18 opiekunów wystąpiło 163 młodych aktorów, którzy poprzez krótkie formy teatralne proklamowali zdrowy styl życia - wolny od szeroko rozumianych uzależnień: tj. tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych i innych. Pokazywali, jak można powiedzieć „nie” i oprzeć się naciskowi grupy rówieśniczej. Uzmysłowili  również widzom szkodliwe, często nieodwracalne skutki działania nałogów.
XIV Przegląd Teatrów Profilaktycznych stanowił doskonałą okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz pozwolił na chwilę przemyśleń, dotyczącą sposobów, jakimi w dobie zagrożeń XXI wieku można ustrzec się przed zgubnym działaniem nałogów. Wszystkie grupy teatralne, biorące udział w Przeglądzie, zostały nagrodzone.
W kategorii szkół podstawowych - klasy młodsze  I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2, reprezentowana przez grupę teatralną „Szelest”. Młodzi aktorzy pod opieką p. Eweliny Zjawińskiej i p. Beaty Pietrzak, wystąpili w spektaklu  pt. „Sekret”. II miejsce należało do Szkoły Podstawowej nr 8 reprezentowanej przez uczniów kl. II a. Uczniowie pod kierunkiem p. Ewy Butyńskiej przedstawili publiczności spektakl pt. „O kocie co palił fajkę” (scenariusz zapożyczony z autorskimi modyfikacjami). III miejsce zajęła Szkoły Podstawowej nr 5.  Grupa teatralna „Piąteczka” wystąpiła w spektaklu „Czerwony Kapturek” (scenariusz zapożyczony z własnymi zmianami) pod opieką p. Moniki Sokalskiej i p. Magdaleny Kińskiej. W kategorii szkół podstawowych – klasy starsze I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach, reprezentowana przez grupę teatralną „Szczęśliwa siódemka”, która pod opieką p. Anny Zdebiak, będącej jednocześnie autorką scenariusza, wykonała spektakl pt. „Pozory mylą”. II miejsce należało do Szkoły Podstawowej nr 10 i zespołu teatralnego „ Dycha”  prezentującej spektakl pt. „Karuzela uczuć” pod opieką  p. Edyty Stężyckiej – autorki scenariusza. III miejsce zajęła grupa teatralna „Kurtyna” ze Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach. Aktorzy pod kierunkiem autorki scenariusza p. Joanny Kucharskiej przygotowali spektakl   pt.  „ Pułapka”.
W kategorii szkół średnich  zwyciężyło Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”. Zespół teatralny „Nieoszlifowane Diamenty” wystąpił w znakomitym spektaklu pt. „Życie nie zawsze jest diamentem” pod kierunkiem p.  Jolanty Czarnoty i Anny Kamińskiej – Kury. Panie były również autorkami scenariusza. II miejsce należało do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Grupa teatralna „Ceramik” pod opieką p. Teresy Stonogi  zaprezentowała publiczności przedstawienie pt. „FAS – czyli kac na całe życie”. III miejsce zajęli reprezentanci Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Żarach. Zespół przygotował spektakl pt. „Głos” według scenariusza  zapożyczonego pod  kierunkiem p. Urszuli Mroczek. Podsumowując XIV Przegląd Teatrów Profilaktycznych należy zaakcentować  bardzo wysoki poziom prezentowanych spektakli, zdolności aktorskie i zaangażowanie młodych wykonawców,  a także oryginalność scenariuszy – w większości autorskich - dzięki którym zgubny wpływ uzależnień został ukazany obrazowo, barwnie, ekspresyjnie i dobitnie.

Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy

Ryszard Tomczak - malarstwo

Żarska Róża Biznesu

Otwarcie nowej części Szpitala na Wyspie

W poniedziałek 9 grudnia br. otwarto nową część Szpitala Na Wyspie w Żarach. W nowym skrzydle znalazły się między innymi nowoczesne sale oddziałów Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego, trzecia już sala operacyjna, nowa sala porodowa, cały parter zajęła diagnostyka (laboratorium, pracownie endoskopowe i USG). Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 11 milionów złotych. Miasto Żary od 2017r. przeznaczyło na ten cel około 1 milion 350 tysięcy złotych oraz około 500 tysięcy złotych (w latach 2016-2019) w postaci ulg podatkowych i dodatkowej pomocy finansowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Narzędzia i usługi