• Temperatura 9oC
  • Ciśnienie 1004.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Przedsiębiorcy sprzedający alkohol

      Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty  można  wnosić na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA numer rachunku 21 10205402 0000 0302 0313 9037 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach w godzinach pracy Urzędu.
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednolity tekst z 2016 roku, poz. 487). Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 208 tut. Urzędu lub pod numerem telefonu (68)470-83-29.

Załączniki

Bon dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Burmistrz Żar Danuta Madej 19 grudnia przekazała dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym bon o wartości 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wózek Mobilo Plus i nosze sanitarne.

Życzenia

Wernisaż wystawy malarstwa Ireneusza Pruszyńskiego

W piątek 16.12.2016 r. w Galerii Ratusz na I piętrze Urzędu Miejskiego odbył się wernisaż wystawy malarstwa Ireneusza Pruszyńskiego. Wystawa potrwa do końca stycznia. Odwiedzających zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Wernisaż wystawy malarstwa Ireneusza Pruszyńskiego

Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

73Galeria zdjęć: Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy 2016

SZKOLENIE Z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW

Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" 28.11.2016r. rozpoczął nabór wniosków do Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z tym serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad aplikowania w ramach ww. funduszu. W trakcie spotkania przedstawimy ogólne informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na polsko - niemieckie działania, zaprezentujemy formularz wniosku oraz omówimy kwalifikowalność kosztów.
Szkolenie odbędzie się 19.12.2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach pl. Rynek 1-5 o godz. 9.00.
Na stronie internetowej Euroregionu: www.euroregion-snb.pl w zakładce INTERREG VA znajdują się dokumenty, które będą omawiane w trakcie szkolenia.

WOJEWÓDZKIE SPORTOWE PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

W dniu 12 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się coroczne podsumowanie osiągnięć sportowych w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży za rok szkolny 2015/2016. Żary w kategorii miast uplasowały się na 2 miejscu w województwie, w kategorii szkół podstawowych 6 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3 wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi, w kategorii gimnazjów po raz kolejny bezkonkurencyjne okazało się Gimnazjum Nr 3. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Spotkanie z Joanną Woźniak - Cieślar

Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej spotkała się z Joanną Woźniak - Cieślar, która aktywnie reprezentuje nasze miasto w wydarzeniach biegowych.

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Narzędzia i usługi