Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Żarska Karta Seniora

W ramach programu Żarska Karta Seniora mieszkańcy naszego miasta otrzymali pierwsze karty, obejmujące system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Żarska Karta Seniora

Dofinansowanie sportu na 2017 rok

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Żary informuje, że 30 listopada 2016 r. mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2017 roku.
Kluby sportowe działające na terenie miasta Żary realizujące określone cele  publiczne dla Gminy Żary o statusie miejskim, mogą ubiegać się o dofinasowanie swojej działalności.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów poniesionych przez klub sportowy  przy realizacji danego zadania. W celu uzyskania dofinansowania klub sportowy zobowiązany jest do złożenia jednej lub więcej ofert o udzielenie dofinansowania w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016.
Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Żary, w terminie do 15 grudnia  roku  poprzedzającego  dany  rok  budżetowy,  w którym  dotacja  ma  być udzielona.
Szczegółowe informacje o warunkach oraz trybie udzielania finansowania określa Uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XII/125/15 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Żary o statusie miejskim.
Dodatkowych informacji udziela Marek Samuel - inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 68 470 83 39.

Zmiana organizacji ruchu

Strategia Oświatowa

Dzisiaj w sali konferencyjnej odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw opracowania strategii oświatowej miasta Żary na lata 2017-2022.

„O jesiennych infekcjach”

Urodziny przedszkola w ratuszu

3 listopada br. 5 Urodziny świętowało Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka. Życzenia urodzinowe złożyła Burmistrz Żar Danuta Madej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: 5 Urodziny Chatki Puchatka

KASA NA NOWE PIECE

Ci, którzy zdecydują się na likwidację pieców węglowych, uzyskają pomoc finansową. Wszystko z myślą o ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Włókiennictwo w Żarach

Wczoraj w ratuszu pod patronatem Burmistrz Żar Danuty Madej odbyła się konferencja "Szlakiem tradycji włókienniczych".

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Włókiennictwo w Żarach

WIADOMOŚCI Z RATUSZA 25/2016

Wspólne projekty, czyli burmistrz Weisswasser z wizytą w Żarach. Wyniki budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Działkowcy nagrodzeni, czyli rozstrzygnięcie konkursu "Piękno ogrodów działkowych w Żarach" oraz "Lato na działce". Odsłonięcie pomnika "Ławeczka szkolna".

Koncert Patryka Adamkiewicza

W sobotę 8 października w sali ŻDK filia „Kunice” odbył się koncert młodego tenora Patryka Adamkiewicza. Życzenia dalszych sukcesów Patrykowi złożyła burmistrz Żar Danuta Madej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Koncert Patryka Adamkiewicza

Narzędzia i usługi