• Temperatura 1oC
  • Ciśnienie 995.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Konkurs "Straż Miejska w moim mieście"

Załączniki

Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa

Obchody Święta Niepodległości w Żarach

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Obchody Święta Niepodległości w Żarach

„Żary biało – czerwone”

Burmistrz Żar Danuta Madej razem z żarskimi harcerzami w ramach akcji "Żary biało-czerwona" rozdawała flagi narodowe dla mieszkańców naszego miasta.

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

Prezentacja sprzętu wojskowego na żarskim rynku

Jak co roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości organizowane są w Żarach liczne przedsięwzięcia upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Tradycja ta jest kultywowana w naszym mieście przy współpracy z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.
W celu uatrakcyjnienia tegorocznych obchodów władze miasta postanowiły zorganizować w dniu 11 listopada 2016 r. na żarskim rynku w godzinach od 13.00 do 19.00 prezentację sprzętu wojskowego, m.in.:
- czołg Leopard 2A5,
- opancerzony samochód rozpoznawczy BRDM SZAKAL,
- Mercedes-Benz G WOLF,
- transporter opancerzony M-113,
- transporter opancerzony Rosomak,
- transporter opancerzony Boxer.

Żarska Karta Seniora

W ramach programu Żarska Karta Seniora mieszkańcy naszego miasta otrzymali pierwsze karty, obejmujące system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Żarska Karta Seniora

Dofinansowanie sportu na 2017 rok

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Żary informuje, że 30 listopada 2016 r. mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2017 roku.
Kluby sportowe działające na terenie miasta Żary realizujące określone cele  publiczne dla Gminy Żary o statusie miejskim, mogą ubiegać się o dofinasowanie swojej działalności.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów poniesionych przez klub sportowy  przy realizacji danego zadania. W celu uzyskania dofinansowania klub sportowy zobowiązany jest do złożenia jednej lub więcej ofert o udzielenie dofinansowania w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016.
Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Żary, w terminie do 15 grudnia  roku  poprzedzającego  dany  rok  budżetowy,  w którym  dotacja  ma  być udzielona.
Szczegółowe informacje o warunkach oraz trybie udzielania finansowania określa Uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XII/125/15 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Żary o statusie miejskim.
Dodatkowych informacji udziela Marek Samuel - inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 68 470 83 39.

Zmiana organizacji ruchu

Narzędzia i usługi