• Temperatura 11oC
  • Ciśnienie 994.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Nowy Partner Żarskiej Karty Seniora i Karty Żary Miasto Przyjazne Rodzinie

Jubileusz par małżeńskich w Żarach

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

32Galeria zdjęć: Jubileusz par małżeńskich w Żarach

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy indywidualne rachunki bankowe celem dokonywania  płatności podatków i opłat lokalnych:
- podatek od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych,
- podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
- podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i prawnych,
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokonywanie wpłat przez Państwa na indywidualne rachunki bankowe pozwoli na:
-usprawnienie ewidencji księgowania  wpłat,
-wyeliminowanie ewentualnych błędów przy księgowaniu Państwa wpłat.
 
Liczymy, że nowe rozwiązanie, usprawni czas księgowania Państwa wpłat a termin księgowania przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi np. wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych .
Informujemy również, że zostało wyodrębniono konto do dokonywania wpłat opłaty skarbowej: 95 10205402 0000 0402 0374 1675 .
UWAGA!!!
Istnieje możliwość dokonywania płatności  w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach kartą płatniczą bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

ŻARSKIE POWIETRZE – WYNIKI 01-16 LISTOPAD 2017 r.

Spełniamy oczekiwania mieszkańców systematycznie informując. Podajemy do wiadomości cotygodniowe wyniki pomiarów powietrza. Więcej informacji - wejdź i zobacz http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app

"Społecznik roku 2017"

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach został nominowany do nagrody "Społecznika roku 2017" w pomocy społecznej w XVI edycji konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Lubuskiego. Prosimy o wsparcie i naszych laureatów i zapraszamy facebookowiczów do Lajkowania na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nominowany, którego polubi największa ilość osób – otrzyma tytuł Społecznika Roku Facebookowiczów!

Dzień Czystego Powietrza

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Dzień Czystego Powietrza

UKS Chromik Żary promuje miasto

14 listopada w żarskim ratuszu Danutę Madej Burmistrz Miasta Żary odwiedził Tomasz Ostrowski Manager UKS Chromik Żary, który wręczył pamiątkowy szalik z nowej kolekcji gadżetów klubowych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla SWISS KRONO

   Wydana została pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu rozdzielenia, podczyszczenia i przesyłu wód przemysłowych na terenie zakładu SWISS KRONO sp. z o.o. w Żarach.
   W przedmiotowej decyzji firma nie miała obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ponieważ Karta informacyjna przedsięwzięcia została opracowana tak szczegółowo, że raport nie był konieczny do określenia możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
   Ponadto brak konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyraziły: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.
   Jednocześnie informujemy, iż przedsięwzięcie polegające na budowie układu rozdzielenia i przesyłu ścieków przemysłowych z rejonu fabryki kleju (odsoliny z wież chłodzących) oraz ze stacji uzdatnia wody pozwoli na odłączenie istniejącego odpływu ścieków przemysłowych z tych regionów do kanalizacji deszczowej. Ścieki te będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i wykorzystywane do celów technologicznych na terenie zakładu. Ich nadmiar, po oczyszczeniu, będzie odprowadzany do odbiornika rowu Si6 – po otrzymaniu stosownych pozwoleń. Należy zauważyć że ścieki z wież chłodzących charakteryzują się znacznie niższymi parametrami od najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Natomiast wszystkie ścieki przemysłowe z terenu suszarń, po oczyszczeniu zostaną w całości wykorzystane do procesów technologicznych zakładu. Ścieki te nie będą odprowadzane do rowu.

Załączniki

Obchody Święta Niepodległości na żarskim rynku

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: Obchody Święta Niepodległości na żarskim rynku

1 2 3 4 5 6 ... 29

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.