• Temperatura -2oC
  • Ciśnienie 1003.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Wiata ogniskowa

Na terenie wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej powstała wiata ogniskowa i zakupionych zostało 150 sztuk leżaków.

Remontujemy chodniki

Zakończył się remont chodnika na ul. Chopina. Prace wykonywał PK PEKOM w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Trwa rozbudowa ul. Okrzei

Trwa przebudowa ul. Okrzei (od ul. Częstochowskiej do skrzyżowania ul. Zgorzelecka, Fabryczna, Witosa) wraz z budową ronda. Na rozbudowę ul. Okrzei zdobyliśmy w konkursie dofinansowanie z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Kwota dofinansowania to 50% wartości zadania.

Umowa na budowę parkingów turystycznych podpisana

Danuta Madej Burmistrz miasta Żary podpisała umowę z firmą ARMAN Roboty Ziemne s.c. z Żar na realizację zadania "Budowa parkingów turystycznych przy trasach wjazdowych do miasta Żary - w podziale na pięć części". Wartość zamówienia około 300 tysięcy złotych.
Zadanie to jest realizowane w ramach projektu turystycznego „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” i jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Kwota którą miasto zdobyło na ten projekt to 1,5 miliona złotych.
 

Remont chodnika

Trwa remont chodnika przy ulicy Paderewskiego w Żarach. Prace wykonuje PK PEKOM w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Fontanny w mieście

Od początku kwietnia prowadzone są przeglądy fontann. W ciągu kolejnych 2 tygodni zostaną uruchomione wszystkie fontanny zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Podpisana umowa na ul. Zielonogórską

Danuta Madej Burmistrz miasta Żary podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych na ulicy Zielonogórskiej w Żarach jest to TANDEM Przedsiębiorstwo Budowlano- Drogowe  Sp. z o.o. z Żar. Dofinansowanie z środków zewnętrznych 85 %.

Przebudujemy Syrenę

5 kwietnia br. zawarta została umowa dotycząca "Przebudowy stadionu sportowego Syrena wraz z infrastrukturą techniczną w Żarach przy ul. Leśnej, dz. numer 668/4, 668/5" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

Psi Pakiet

Wróciły na miejsce stacje PSI PAKIET przy ul. Zawiszy Czarnego oraz przy ul. Lubelskiej (poprzednio zdemontowane z uwagi na dewastację) oraz dostawiono cztery stacje w nowych lokalizacjach – przy ul. Myśliwskiej, ul. Ludowej/Orkana, przy ul. Myśliwskiej (przy bud. Nr 4), oraz przy sklepie Biedronka w Kunicach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Psi Pakiet

Narzędzia i usługi