• Temperatura 14oC
  • Ciśnienie 990.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Inwestycje

Monitoring wizyjny osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego

        

Przebudowany chodnik - ul. Zawiszy Czarnego przy bloku nr 17

Trwają prace przy utwardzeniu terenu ul. Mieszka I

Ścieżki edukacyjne

Na terenie między Żarskim Domem Kultury a Miejską Biblioteką Publiczną trwają ostatnie prace przy budowie ścieżek edukacyjnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Plac zabaw

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej - zadanie wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Pieniądze dla Żar

W czwartek 12 września br. Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej odebrała z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka "czek" na kwotę ponad 8 mln złotych dla Żar. Jest to dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych i dotyczy przebudowy miejskich dróg - ul. Bohaterów Getta i ul. Kujawska.
 

Podpisanie porozumienia

Dzisiaj zawarte zostało porozumienie pomiędzy Urzędem Miejskim w Żarach, a Starostwem Powiatowym w Żarach, dzięki któremu mieszkańcy Żar przy ul. Komuny Paryskiej zyskają nowy chodnik. Miasto przejęło na siebie część obowiązków Starostwa Powiatowego, ponieważ droga ma status powiatowy. Przy podpisywaniu porozumienia Urząd Miejski reprezentowali Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Wiceburmistrz Patryk Faliński, a Powiat Żarski Starosta Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel.
Miasto Żary wykona zaprojektowany chodnik, a Powiat przekaże potrzebne do tego materiały.
  

Trwają roboty budowlane – ul. Osadników Wojskowych 52-53

Trwają roboty budowlane polegające na remoncie elewacji (ściany: wschodnia, zachodnia i północna) - ul. Osadników Wojskowych 52-53. Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Żarach w kwocie ok. 100 tysięcy złotych.
     
1 2 3 4 5 6 ... 36

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.