• Temperatura 16oC
  • Ciśnienie 989.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Zasady zapisu dzieci do miejskich przedszkoli pełniących dyżur w okresie wakacji na terenie miasta Żary

1. W czasie wakacji dyżury będą pełnić:
  - w lipcu Miejskie Przedszkole nr 3 w Żarach,
  - w sierpniu Miejskie Przedszkole nr 8 w Żarach.
 2. Zapisy dzieci do przedszkoli pełniących dyżur przyjmuje dyrektor placówki dyżurującej. Zapisy na lipiec oraz sierpień dokonywane są do 20 czerwca 2017 roku.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.
 4. Deklaracja w sprawie korzystania z przedszkola dyżurującego, może  dotyczyć całego miesiąca bądź części miesiąca.
 5. Opłaty za pobyt dziecka w dyżurującym przedszkolu są takie jak w ciągu roku.
 6. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do placówki w okresie wakacji zobowiązany jest  do wniesienia opłat w przedszkolu pełniącym dyżur do 5 dni od dnia rozpoczęcia dyżuru w przedszkolu.
 7. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu pełniącym dyżur w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
 8. Zwrot opłaty następuje w przedszkolu dyżurującym w terminie 1-15 września danego roku, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym i podaniu nr konta.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.