• Temperatura 16oC
  • Ciśnienie 989.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Miasto Żary laureatem w dwóch rankingach

Miasto Żary laureatem w dwóch rankingach przeprowadzonych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Pod uwagę brane były między innymi takie wskaźniki jak: wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (jeden z najczęściej stosowanych mierników wzrostu gospodarczego, wydatki na transport i łączność per capita, dochody własne w dochodach budżetu gminy, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, napływ ludności na 1000 mieszkańców, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców,  procent ludności objętej wodociągami i kanalizacją,
zdjęcia: Krzysztof Kubasiewicz Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.