• Temperatura 1oC
  • Ciśnienie 1004.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Bezpłatna Komunikacja Miejska - Żary

„Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kujawskiej”

19 grudnia 2019r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „KAMBUD” Wiktor Kamzelski z Nowej Soli- lider, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp. z o.o. Sp.k. z Nowej Soli- partner. W ramach umowy realizowane będzie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Kujawska”. Koszt inwestycji 6 888 000,00 zł. Przedsięwzięcie  dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Żarska Róża Biznesu

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Zielonogórskiej

Otwarcie nowej części Szpitala na Wyspie

W poniedziałek 9 grudnia br. otwarto nową część Szpitala Na Wyspie w Żarach. W nowym skrzydle znalazły się między innymi nowoczesne sale oddziałów Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego, trzecia już sala operacyjna, nowa sala porodowa, cały parter zajęła diagnostyka (laboratorium, pracownie endoskopowe i USG). Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 11 milionów złotych. Miasto Żary od 2017r. przeznaczyło na ten cel około 1 milion 350 tysięcy złotych oraz około 500 tysięcy złotych (w latach 2016-2019) w postaci ulg podatkowych i dodatkowej pomocy finansowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zamek Bibersteinów

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Na sesji o powietrzu

Wczoraj tj. 24 września br. odbyła się XI sesja Rady Miejskiej, której głównym tematem było omówienie realizacji gospodarki niskoemisyjnej oraz stanu środowiska naturalnego w Żarach. Podstawowym problemem nad którym skupiła się rada był stan czystości powietrza. Wstępem do dyskusji była prezentacja dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony środowiska w Żarach, którą przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Daniel Babula. Do udziału w sesji zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk. W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki i jego Zastępca Wojciech Konopczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Jerzy Raczyński, Pełnomocnik Zarządu Firmy Swiss Krono Tomasz Rola, Zastępca Dyrektora 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach dr Marek Femlak, Przedstawiciel organizacji ekologicznej Marek Rapacz. W najbliższym czasie zapraszamy do obejrzenia skrótu relacji z obrad sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Pieniądze dla Żar

W czwartek 12 września br. Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej odebrała z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka "czek" na kwotę ponad 8 mln złotych dla Żar. Jest to dofinansowanie w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych i dotyczy przebudowy miejskich dróg - ul. Bohaterów Getta i ul. Kujawska.
 

Podpisanie porozumienia

Dzisiaj zawarte zostało porozumienie pomiędzy Urzędem Miejskim w Żarach, a Starostwem Powiatowym w Żarach, dzięki któremu mieszkańcy Żar przy ul. Komuny Paryskiej zyskają nowy chodnik. Miasto przejęło na siebie część obowiązków Starostwa Powiatowego, ponieważ droga ma status powiatowy. Przy podpisywaniu porozumienia Urząd Miejski reprezentowali Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej, Wiceburmistrz Patryk Faliński, a Powiat Żarski Starosta Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel.
Miasto Żary wykona zaprojektowany chodnik, a Powiat przekaże potrzebne do tego materiały.
  
1 2

Narzędzia i usługi