• Temperatura 5oC
  • Ciśnienie 994.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Porozumienie Mużakowskie

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary uczestniczyła w podpisaniu Listu intencyjnego „Porozumienie Mużakowskie” wraz z innymi samorządowcami, nadleśnictwami oraz organizacjami pozarządowymi. Porozumienie dotyczy między innymi współpracy w zakresie rozbudowy i rozwoju infrastruktury turystycznej i promocji Geoparku Łuk Mużakowa i Wzniesień Żarskich. W Urzędzie Marszałkowskim podsumowano również jubileusz programu Interreg Polska-Saksonia. Burmistrz Żar Danuta Madej otrzymała wyróżnienie i podziękowanie za wieloletnie aktywne działanie na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej.
 
 

Żarskie rowery

Żarskie Rowery wystartowały!!!!
INFORMACJE NA STRONIE

Przebudowa drogi – ul. Zielonogórska

Dzisiaj została zwarta umowa z firmą TANDEM Sp. z o.o. z Żagania na wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ulica Zielonogórska w Żarach - etap I." Zadanie dofinansowane jest z budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Burmistrz Miasta Żary
informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. dyrektorzy żłobków rozpoczną nabór dzieci do żłobków publicznych na rok szkolny 2019/2020, tj:
  • Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Okrzei 13
  • Żłobka Miejskiego nr 3 ul. Broni Pancernej 10
czytaj dalej

RSO - Regionalny System Ostrzegania

Bezpłatna komunikacja w mieście

1 2 3

Narzędzia i usługi