• Temperatura 3oC
  • Ciśnienie 992.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka-Klisz z dnia 25.11.2019r. dotyczy PSP i szpitali.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusławy Janickiej-Klisz z dnia 25.11.2019r. (godz. 17:59)
Zwracam się z prośbą o komentarz dot. wsparcia finansowego budowy strażnicy PSP w Żarach. Jaka kwota dotacji z budżetu miasta była deklarowana, a jaka została ostatecznie zaplanowana na rok 2020?
Proszę ponadto o kwotę pomocy z budżetu miasta (w podziale) dla szpitali-Szpitala na Wyspie oraz 105 Szpitala Wojskowego w 2019r.
Jeżeli kwoty  była mniejsze od planowanych, deklarowanych, będę zobowiązana za komentarz, dlaczego zostały ograniczone.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 27.11.2019 (godz. 14:56)
Wnioskowana kwota przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w  Żary to 350 tysięcy złotych. W projekcie budżetu Miasta Żary na 2020r. zaplanowano kwotę 100 tysięcy złotych.
Zaplanowane w budżecie Miasta Żary na rok 2020 kwoty: 127 tysięcy złotych dla Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. i 230 tysięcy złotych dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami prowadzonymi z władzami tych szpitali.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.