• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 1006.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Materiały prasowe

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
 
Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej przygotowała pomoc rzeczową dla mieszkańców, którzy będą przyłączać się do sieci kanalizacyjnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach na koszt miasta zakupi rury niezbędne do przyłączenia się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 68 479 46 13, 21- Pani Krystyna Drapała.
Dodatkowo w ramach „Karty dużej rodziny” przyznawana będzie 10 % bonifikata przy opłatach za wodę i ścieki.

Program „Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie”

   Dnia 8 kwietnia b.r. Pani Burmistrz Miasta Żary uruchomiła przyjęty przez Radę Miejską w Żarach program „Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie”. 
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Żary, składających się z rodziców/rodzica, rodziców zastępczych lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia lub ukończenia 25 r. życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.
 W ramach programu jego realizator, tj.  Wydział Spraw Społecznych  będzie wydawał członkom rodzin wielodzietnych  Karty  „Żary Miasto przyjazne rodzinie”. Karty będą wydawane na wniosek rodzica/opiekuna prawnego (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców wejście „C”, okienko nr 1 oraz na stronie internetowej - www.zary.pl ).
Posiadacz karty będzie  uprawniony do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez miejskie jednostki i instytucje oraz inne podmioty, które zadeklarują udział w programie jako jego Partnerzy.
Wykaz Partnerów programu oraz oferowanych ulg zostanie umieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu  www.zary.pl .  Na dzień dzisiejszy posiadacz Karty otrzymuje 50% ulgi na usługi świadczone przez Pływalnię „Wodnik”, 50% na imprezy biletowe organizowane przez Żarski Dom Kultury, 100%  na usługi świadczone przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 50% w opłatach za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 i 3 w Żarach oraz 100% za wstęp do Muzeum Pogranicza  Śląsko – Łużyckiego w Żarach.
Jednocześnie Pani Burmistrz apeluje do żarskich Firm o przystąpienie do udziału w Programie na zasadach jego Partnera. Deklarację o przystąpieniu do programu można pobrać u realizatora programu oraz na stronie internetowej Urzędu www.zary.pl.
 
Dwa powody dla których warto wziąć udział w programie:
  • zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do usług i towarów,
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku FIRMY.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego Programu można uzyskać bezpośrednio u  realizatora programu lub pod nr tel. 68 4708371 i 68 4708385.
 

Wyniki naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Żary i Z-cę Naczelnika Wydziału Infrastruktury

   Konkurs na Sekretarza Miasta Żary wygrała Pani Olga Boryń, która zdobyła największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Z-cą Naczelnika Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska będzie Pan Daniel Babula,  który zdobył największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Wystawa edukacyjna „Muzeum na kółkach” w Żarach

Wystawa edukacyjna „Muzeum na kółkach” w Żarach
25-27.07 2015 r., wstęp wolny
 
     Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w organizacji w Żarach zaprasza do obejrzenia projektu „Muzeum na kółkach”. Nowoczesna ekspozycja połączona z bogatym programem edukacyjnym w telegraficznym skrócie przybliży historię tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce. Projekt do 2016 roku odwiedzi 47 miejscowości. W dniach 25-27 lipca Muzeum będzie gościć w Żarach.
Projekt ma na celu przypomnieć o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej na przestrzeni tysiąca lat. Przez wieki Polska była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia umysłowego, religijnego i kulturalnego. Żydzi stanowili 10 procent ludności Polski.
czytaj dalej

Zapraszamy na spotkanie

Autobus Energetyczny odwiedzi nasze miasto

   Już 9 marca 2015 r. Autobus Energetyczny odwiedzi nasze miasto - ogólnodostępna wystawa z funkcjami praktycznego laboratorium, w którym przedstawione są nowoczesne, energooszczędne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej.
Stale obecni na pokładzie autobusu eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. będą udzielać informacji oraz odpowiadać na pytania odwiedzających związane z oszczędzaniem energii i wody, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowaniem odpadami.
Serdecznie zachęcamy Państwa do wizyty w naszym Autobusie w godz. 9.00 - 17.00, ul. Rynek 1-5

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

   W dniu 28 lutego 2015 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarach –Kunicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W spotkaniu uczestniczyła po raz pierwszy Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej oraz radni Edyta Gajda i Piotr Czerwiński. Podczas zebrania rozmawiano o współpracy z jednostką i pomocy ze strony samorządu lokalnego. Dokonano oceny działań ratowniczo-gaśniczych, stanu wyszkolenia członków OSP, działalności prewencyjnej jednostki oraz stanu technicznego sprzętu gaśniczego, samochodów pożarniczych i remizy strażackiej. Po części oficjalnej był też czas na wspomnienia i opowieści kunickie.

Zgłaszanie awarii

DOWODY OSOBISTE

Panel dyskusyjny

1 2 3

Narzędzia i usługi