RELACJE

  • 09-10-2015

Uniwersytet Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury w ogólnopolskim programie „UTW dla społeczności”

   Uniwersytet Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury znalazł się w gronie 10 UTW z całej Polski, które zostały zaproszone do ponad rocznej współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. „UTW dla społeczności” to unikalna oferta, którą finansowo wspiera Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Dnia 5 października 2015 roku w Żarskim Domu Kultury odbyło się pierwsze
spotkanie z koordynatorem projektu z ramienia Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” - Dominikiem  Mosiczukiem. Spotkanie, które przebiegało w bardzo miłej atmosferze  miało na celu wzajemne poznanie z liderami UTW, omówienie przebiegu i reguł projektu oraz określenie kluczowych zasad współpracy. Grupa dwudziestu liderów uniwersytetu Żarskiego Domu Kultury bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. Cieszymy się, że nasi słuchacze UTW chcą promować wolontariat i działania osób 55+ na rzecz swojego otoczenia. Mamy nadzieję, że w toku projektu uda nam się z
pomocą Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” znaleźć nowe pomysły na wartościowe i ogólnospołeczne działania wolontariuszy- słuchaczy UTW. Zaplanujemy konkretne akcje i długofalowe działania odpowiadające na ważne potrzeby naszej miejscowości. Projekt jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją