FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

  • 27-04-2016

LRPO 2007-2013

LRPO NA LATA 2007 – 2013

 
 
LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 stanowi „narzędzie” umożliwiające pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Lubuskiego. Głównym celem programu jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Gmina Żary o statusie miejskim zrealizowała/realizuje następujące projekty:
 
 

I. „Rewitalizacja Starówki w Żarach”

1. Charakterystyka projektu -
 
2. Galeria zdjęć dokumentująca przebieg procesu inwestycyjnego:
a) przed realizacją
   
 
b) po zrealizowaniu
   
 

II. „Uzbrojenie terenów w strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach”

1. Charakterystyka projektu -
2. Galeria zdjęć dokumentująca przebieg procesu inwestycyjnego:
a) w trakcie realizacji
 
b) po zrealizowaniu

III. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach”

1. Charakterystyka projektu -
2. Galeria zdjęć dokumentująca przebieg procesu inwestycyjnego:
a) przed realizacją
 
b) w trakcie realizacji
 
 
c) po zrealizowaniu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją