OGŁOSZENIA

  • 17-07-2017

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

1. Nazwa i adres Organizatora:
Gmina Żary o statusie miejskim z siedzibą przy Rynek 1-5, 68-200 Żary
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Organizator zamierza dokonać wyboru operatora na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
Transport drogowy - przewóz o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich obejmujących obszar Gminy Żary o statusie miejskim.
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia przewiduje się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
5. Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją