OGŁOSZENIA

  • 16-11-2017

Konsultacja w sprawie projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 pt.1. prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 3. prowadzenie programów profilaktyki uzależnień w Domu Samotnej Matki 4. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.