OGŁOSZENIA

  • 16-11-2017

Konsultacja w sprawie projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 pt. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w roku 2018 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.