OGŁOSZENIA

  • 01-12-2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2018 pt. 1.prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2.prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 3.przeprowadzenie programów profilaktyki uzależnień w Domu Samotnej Matki. 4. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.