INFORMACJE

  • 10-10-2016

Lista osób nagrodzonych i odznaczonych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

1. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymali
• Małgorzata Penkal – dyrektor  Katolickiego Gimnazjum
• Danuta Szczotka- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8
 
2. Odznaczeni medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali:
• Beata Raczkowska -  dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 7
• Danuta Raniszewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 10
 
3. Nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty otrzymali:
• Dariusz Kołacz - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 8
• Joanna Ozimina – nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 10
• Edyta Stężycka - nauczyciel Zespołu Szkół
• Iwona Walkowiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5
 
4. Nagrodą Burmistrza Miasta Żary wyróżnieni zostali:
• dyrektorzy oraz nauczyciele miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
1.  Ewa Serwińska                                                     Miejskie Przedszkole Nr 2
2.  Jolanta Baworowska                                            Miejskie Przedszkole Nr 3
3.  Danuta Staryk                                                      Miejskie Przedszkole Nr 4
4. Beata Raczkowska                                                Miejskie Przedszkole Nr 7
5. Barbara Kłos                                                         Miejskie Przedszkole Nr 8
6. Danuta Raniszewska                                             Miejskie Przedszkole Nr 10
7. Agnieszka Ropska                                                 Szkoła Podstawowa Nr 1
8. Marzena Mosakowska-Wrona                               Szkoła Podstawowa Nr 2
9. Małgorzata Stodulska                                           Szkoła Podstawowa Nr 5
10. Tomasz Muńko                                                    Szkoła Podstawowa Nr 8
11. Ewa Tabaczyńska                                                Zespół Szkolno-Przedszkolny
12. Katarzyna Markowiak                                         Gimnazjum Nr 1
13. Sylwia Kocioł                                                      Gimnazjum Nr 2
14. Jacek Olczyk                                                       Gimnazjum Nr 3
15. Danuta Urbaniak                                                 Zespół Szkół
Agnieszka Kasprowicz                                 Miejskie Przedszkole Nr 2
Jadwiga Dziadkiewicz                                  Miejskie Przedszkole Nr 2
Beata Słowińska                                            Miejskie Przedszkole Nr 3
Monika Sznajder                                            Miejskie Przedszkole Nr 4
Jadwiga Zdrankowska                                   Miejskie Przedszkole Nr 4
Katarzyna Jaros                                             Miejskie Przedszkole Nr 7
Agnieszka Bobowska                                    Miejskie Przedszkole Nr 7
Katarzyna Ozga-Gad                                                Miejskie Przedszkole Nr 8
Irmina Bordakiewicz                                     Miejskie Przedszkole Nr 10
Anetta Mazur                                                 Miejskie Przedszkole Nr 10
Jolanta Koch                                                  Szkoła Podstawowa Nr 1
Elżbieta Jusińska                                           Szkoła Podstawowa Nr 1
Bożena Masłowska                                        Szkoła Podstawowa Nr 1
Małgorzata Łukowska                                   Szkoła Podstawowa Nr 1
Wiesława Półtorak                                         Szkoła Podstawowa Nr 1
Irena Wiącek                                                  Szkoła Podstawowa Nr 1
Aleksander Stachów                                      Szkoła Podstawowa Nr 1
Jolanta Błażków                                            Szkoła Podstawowa Nr 2
Beata Pietrzak                                               Szkoła Podstawowa Nr 2
Gabriela Grubizna                                         Szkoła Podstawowa Nr 2
Wioleta Kępińska                                          Szkoła Podstawowa Nr 2
Robert Dziadul                                              Szkoła Podstawowa Nr 2
Magdalena Płaza                                           Szkoła Podstawowa Nr 5
Marzena Polit                                                 Szkoła Podstawowa Nr 5
Małgorzata Malewska                                    Szkoła Podstawowa Nr 5
Monika Sokalska                                           Szkoła Podstawowa Nr 5
Urszula Zembaty                                            Szkoła Podstawowa Nr 5
Hanna Stankiewicz                                        Szkoła Podstawowa Nr 8
Małgorzata Hyska                                                     Szkoła Podstawowa Nr 8
Dorota Kominek                                                       Szkoła Podstawowa Nr 8
Grzegorz Baworowski                                              Gimnazjum Nr 1
Joanna Duszyńska-Sokołowska                                Gimnazjum Nr 1
Anna Szczerbińska                                                    Gimnazjum Nr 1
Marlena Olechno                                                       Gimnazjum Nr 1
Sabina Sielicka-Paszkowska                                     Gimnazjum Nr 1
Joanna Skorupa                                                         Gimnazjum Nr 1
Kurdyk Bogusława                                                   Gimnazjum Nr 2
Agnieszka Suszycka                                                  Gimnazjum Nr 2
Agata Bartoszewicz                                                  Gimnazjum Nr 2
Ewa Ryczek                                                              Gimnazjum Nr 3
Dariusz Wisz                                                             Gimnazjum Nr 3
Kamila Olczyk                                                          Gimnazjum Nr 3
Andrzej Siwik                                                           Gimnazjum Nr 3
Wioletta Łabul                                                          Gimnazjum Nr 3
Grażyna Krajzewicz                                                  Gimnazjum Nr 3
Krzysztof Paciorek                                                    Gimnazjum Nr 3
Piotr Bochenek                                                          Gimnazjum Nr 3
Piotr Nerga                                                                Zespół Szkolno-Przedszkolny
Monika Siwa                                                             Zespół Szkolno-Przedszkolny
Krzysztof Danielewski                                              Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przemysław Markulak                                               Zespół Szkolno-Przedszkolny
Grzegorz Kopeć                                                        Zespół Szkół
Elżbieta Dawidowicz-Kmiecik                                 Zespół Szkół
Agnieszka Kufel                                                       Zespół Szkół
Aneta Matusewicz                                                    Zespół Szkół
Alicja Szady                                                              Przedszkole „Chatka Puchatka”
Renata  Michalska                                                     Przedszkole „Chatka Puchatka”
Teresa Nowak                                                           Katolickie Gimnazjum
Sławomir Żukowski                                                  Katolickie Gimnazjum
 
 
5. Medalem Burmistrza Miasta Żary odznaczeni zostali:
• Pani Julita Patrzylas  z  Miejskiego Przedszkola Nr 2
• Pani Wanda Szucka z Miejskiego Przedszkola Nr 3
• Pani Mirosława Lechowicz z Miejskiego Przedszkola Nr 7
• Pani Jolanta Miernik z Miejskiego Przedszkola Nr 10
• Pani Bożena Grządko ze Szkoły Podstawowej Nr 1
• Pan Ignacy Socha  ze Szkoły Podstawowej Nr 2
• Pani Bożena Syska ze Szkoły Podstawowej Nr 5
Pani Maria Kornacka ze Szkoły Podstawowej Nr 8
• Pan Bogdan Szymańczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 8
• Pani Bożena Marciniszyn z Zespołu Szkół
• Pani Teresa Maciejewska z Gimnazjum Nr 3
 
Ponadto Burmistrz Miasta Żary za pracę dydaktyczno – wychowawczą odznaczyła medalem długoletnią dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żarach – Panią Ewę Krauzę – Michalską.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją