INFORMACJE

  • 15-11-2016

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/16, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu w szkołach prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki