ZIELEŃ MIEJSKA

  • 24-05-2017

Akcje proekologiczne – 2017r.

Nasadzenia nowych drzew i krzewów

Na terenie miasta nasadzono 130 sztuk drzew i 1741 m2 krzewów. Drzewa stanowią w przeważającej części rekompensatę przyrodniczą za usunięte egzemplarze (chore, zniszczone przez czynniki atmosferyczne lub wadliwe) – np. nasadzono 5 sztuk drzew z rodzaju katalpa przy ul. Osadników Wojskowych w zamian za usunięte dwa chore egzemplarze wierzby płaczącej oraz nasadzono łącznie ponad 1000 m2 krzewów z gatunku irga płożąca przy ul. Wieniawskiego, ul. Myśliwskiej i przy ul. Okrzei (nieopodal sklepu „Flora”). Wśród nowych nasad znalazło się wiele gatunków odpowiednich dla trudnych warunków miejskich takich jak kuliste klony, lipy i robinie akacjowe oraz krzewy trzmieliny japońskiej, ozdobnych porzeczek i bukszpan.

4Galeria zdjęć: Nasadzenia nowych drzew i krzewów

Ustawienie nowych stacji „PSI PAKIET”

Usuwanie odchodów po naszych milusińskich ma nie tylko wpływ na estetykę miasta, ale przede wszystkim minimalizuje dostarczanie toksyn i chorób odzwierzęcych do środowiska (takich jak: tasiemiec, glista, owsiki, giardiozą, toksokarozą, lambioza). W 2017 roku miasto dostawiło 5 nowychstacji:
  1. Przy skwerze  przy ul. Ludowej (od strony Orkana)
  2. Przy skwerze przy ul. Tatrzańskiej i Izerskiej
  3. Przy ul. Myśliwskiej i 9 Maja (od strony szkoły)
  4. Przy ul. Zwycięzców / Głogowskiej
  5. w Kunicach – za sklepem Biedronka.
 
Uwaga!
psie odchody nie użyźniają gleby i stanowią potencjalne zagrożenie dla człowieka. Najbardziej zagrożone są dzieci, które często bawią się w miejscach, które nie są pozbawione psich i kocich odchodów. Uczula się wobec tego mieszkańców do zwracania szczególnej uwagi na to gdzie załatwiają się ich pupile i  uprasza o korzystanie z biodegradowalnych woreczków na psie odchody.

6Galeria zdjęć: „PSI PAKIET”

Akcja „Drzewko za makulaturę”

Kolejna akcja, która w poprzednich latach cieszyła się dużym powodzeniem. W tym roku promowane są rośliny miododajne, które utrzymują pożyteczne owady w dobrostanie, a jednocześnie wzbogacają estetykę otoczenia człowieka. Jest to również wspaniała akcja edukująca i promująca zachowania proekologiczne - czynnik edukujący to właściwa segregacje śmieci, a promujący to dążenie do zamiany ściętego egzemplarza drzewa (w postaci papieru) w nowy żywy organizm. Własnoręcznie nasadzona roślina to osobisty wkład w utrzymanie środowiska naturalnego i prezent dla naszych dzieci i wnuków, które będą z tej dobroczynnej wartości jaką jest zieleń korzystać.

Program wymiany pieców

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary wprowadzono program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W ramach przedmiotowego programu z terenu miasta Żary sukcesywnie likwidowane będą wysokoemisyjne kotły opalane węglem, a w ich miejsce zostaną zainstalowane urządzenia grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną. Dotacja przyznawana jest w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł. W wyniku tegorocznego naboru zostanie wymienionych 96 urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na urządzenia ekologiczne. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełoży się na znaczące ograniczenie emisji pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla. Będzie to realna korzyść nie tylko dla mieszkańców, ale wpłynie na poprawę jakości powietrza  w całym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją