STRAŻ MIEJSKA ŻARY

  • 05-11-2015

SPALANIE SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH ZABRONIONE PRAWEM

Od kilku dni do tutejszej  Straży Miejskiej codziennie wpływają zgłoszenia o wypalaniu szczątków roślinnych. Sprzyjająca aura jest dobrym czasem na jesienne porządki. Na ogrodach, posesjach i terenach zielonych mieszkańcy wygrabiają zeschłe rośliny, opadłe liście z drzew, przycinają gałęzie i krzewy. Są to odpady organiczne biodegradowalne, które w miarę możliwości mogą być kompostowane. Jednak sądząc po ilości interwencji niektórzy mieszkańcy podtrzymują uciążliwą „tradycję” spalania szczątków roślinnych. Przypominamy po raz kolejny,  że w Żarach  od 1 lipca 2013 r.  prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, i w związku z tym obowiązuje zakaz  ich spalania. W przypadku braku możliwości kompostowania, pozostałości roślinne winny być wrzucane do specjalnie oznakowanego pojemnika na odpady zielone i bioodpady lub pakowane do worków. Odbiór odpadów przez jednostkę wywozową odbywa się zgodnie z harmonogramem odbiorów.  Spalanie jest zagrożone karą grzywny do 5.000 zl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją