STRAŻ MIEJSKA ŻARY

  • 16-09-2016

BEZPIECZNIE PODCZAS WAKACJI I NA DRODZE DO SZKOŁY

    Przez okres wakacji  w naszym mieście strażnicy miejscy kontrolowali  rejony miejsc  wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz  przeprowadzali z nimi pogadanki. Od ostatniej dekady sierpnia  w trakcie wzmożonego ruchu, związanego z zakupami szkolnymi, patrole czuwały nad bezpieczeństwem osób. Natomiast od pierwszego dzwonka szkolnego przez ponad tydzień czuwaliśmy na drogach, po których uczniowie przemieszczali się do swoich szkół, szczególnie ci z najmłodszych klas. Z zadowoleniem  należy stwierdzić, że na drodze najmłodsi  mieszkańcy zarówno piesi jak i rowerzyści przestrzegają przepisy prawo o ruchu drogowym, korzystają z przejść dla pieszych  i drogi dla rowerów.  Za wzorowe zachowanie się na drodze rozdawaliśmy buźki i opaski odblaskowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją