STRAŻ MIEJSKA ŻARY

  • 12-10-2017

25 LAT SŁUŻBY ŻARSKIEJ STRAŻY MIEJSKIE NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W  kwietniu  2017 roku  minęło   ćwierć wieku od  daty utworzenia Straży Miejskiej w Żarach.  Obraz ówcześnie nowych  mundurowych stróży prawa  dość szybko  ukształtował się pozytywnie w opinii lokalnej społeczności, wobec  której strażnicy pełnią rolę służebną. Zaufanie wciąż wzrasta, co jest odzwierciedleniem kilkudziesięciu tysięcy zgłoszeń i podjętych interwencji. Na co dzień, oprócz zadań wyznaczonych, wykazują się własną inicjatywą wpływającą na polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców i wyglądu estetycznego miasta. Na Straż Gminną/Miejską nakładanych jest coraz więcej uprawnień ustawowych i kompetencji, co przekłada się na ciągłe dążenie  poprawy  bezpieczeństwa mieszkańców gmin.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją