STRAŻ MIEJSKA ŻARY

  • 18-10-2017

ŻARSCY UCZNIOWIE IDĄ BEZPIECZNĄ DROGA DO SZKOŁY 2017/2018

      Strażnicy Miejscy wraz z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Żarach zakończyli cykl spotkań w szkołach podstawowych klasy I-VI, o tematyce bezpiecznej drogi do szkoły. Przypomniano jakie czynności należy wykonać przed wyjściem z  domu i jak poprawnie zabezpieczyć mieszkanie, czym należy kierować się,  aby bezpiecznie pokonać drogę do szkoły, uzmysłowiono o konieczności opanowania kryteriów jakimi należy kierować się podczas wyboru drogi do szkoły i do domu, przedstawiono oraz przypomniano jakie należy przyjmować postawy i zachowania podczas drogi do szkoły, uzmysłowiono jakie sytuacje oraz jakie miejsca mogą być niebezpieczne. Przestrzeżono  przed  kontaktem z osobami nieznanymi oraz zwierzętami. Stróże prawa uczniom klas pierwszych podarowali kamizelki odblaskowe, a pozostałym gadżety z elementami odblaskowymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją