STRAŻ MIEJSKA ŻARY

  • 16-04-2019

PORZUCONE ODPADY (15.04.2019r.)

   Strażnicy miejscy podczas pełnienia służb patrolowych na terenie miasta dokonują kontroli miejsc, w których stwierdzają  tzw. „dzikie wysypiska śmieci”, tworzone przez niektórych naszych mieszkańców. W ostatnim tygodniu, w rejonie strefy przemysłowej ujawniony został sprawca porzuconych odpadów domowych i ukarany karą grzywny. Sprawca zobowiązany został do usunięcia odpadów w sposób zgodny z obowiązującym  prawem.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją