RELACJE

  • 01-03-2017

Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży

   Z inicjatywy Burmistrz Miasta Żary- Danuty Madej zostało powołane Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży, którego głównym celem jest upowszechnianie idei samorządności wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób młodych w społeczności lokalnej. Forum składa się z przedstawicieli wszystkich żarskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. W dniu 22 lutego 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży, podczas której Pani Burmistrz wręczyła obecnym kandydatom akty powołania do Forum. Na pierwszym posiedzeniu wybrano Zarząd Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży w osobach:
  1. Bartosz Matusewicz- Przewodniczący (uczeń Katolickiego Gimnazjum w Żarach)
  2. Kacper Ćwiertnia- Wiceprzewodniczący (uczeń Gimnazjum Nr 1 w Żarach)
  3. Julia Żabska- Sekretarz (uczennica Społecznego Gimnazjum w Żarach)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją