Wydarzenia

  • 15-01-2020

Walczymy o granty z Programu „Rozwój lokalny"

Żary znalazły się wśród 54 polskich miast (startowało 213), które przygotowały najlepszy zarys projektu rozwoju miasta. Jesteśmy jedynym miastem z woj. lubuskiego wybranym do drugiego etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz finansowanego z Funduszy Norweskich. Program "Rozwój lokalny" ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast. Przedstawiciele wybranych w konkursie miast spotkali się w Warszawie z minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, ekspertami Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych. Walczymy dalej !!!
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją