News box

  • 28-07-2017

Burmistrz Miasta Żary informuje

Burmistrz Miasta Żary informuje, iż od 01.08.2017 r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 +)  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500 +)  należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Żarach ul. Rynek 1-5 (wejście B).
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane w budynku przy ul. Rynek 17 II piętro pok.17-18.
Wnioski o ustalenie w/w świadczeń są dostępne na stronie internetowej: www.bip.zary.pl (zakładka: co i jak załatwić?), a od 01.08.2017 r. będą wydawane w Wydziale Spraw Społecznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją